"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 22/08/2005

Els batles d'Esporles i Puigpunyent demanen a Jaume Matas que ajusti la convocatòria d'ajuts als municipis de la serra de tramuntana a criteris objectius

NULL

Miquel Ensenyat Riutort, Batle president de l’Ajuntament d’Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, us

EXPOSA:    

El Govern de les Illes Balears convoca cada any la concessió d’ajudes econòmiques als ajuntaments dels municipis de la Serra de Tramuntana. D’acord amb l’exposició de motius de la resolució del Conseller de Interior, aquestes ajudes van destinades a pal·liar la manca de pressuposts de poblacions petites que, per densitat demogràfica i característiques del territori municipal, no tenen possibilitats econòmiques per atendre les despeses necessàries per mantenir les infraestructures bàsiques de serveis per a residents i visitants.

En la convocatòria del 2005  ( Resolució del Conseller  d’interior  del dia 22 de juliol  de 2005) de les esmentades ajudes,  es  modifiquen una sèrie de requisits tals com el  nombre d’habitants, percentatge de superfície protegida , etc, que fan  que Esporles  no pugui concórrer a l’esmentada convocatòria, a l’igual que el Municipi de Puigpunyent entre d’altres,  curiosament, ajuntaments amb un color polític diferent al del  Govern de les Illes Balears.

Considerant  que no hi ha una explicació coherent als canvis de la convocatòria, i que aquests suposen un greu perjudici  i dificultat de finançament dels ajuntaments afectats. 

Sol·licita

- Mantenir una entrevista  amb el Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma per tal de tractar aquest tema.

-
Que es modifiqui  l’esmentada convocatòria  atenent criteris d’estricte equitat,  objectivitat i  independència respecte al color polític de cada ajuntament.

Aprofita l’ocasió per a saludar-lo molt cordialment.

Miquel Ensenyat Riutort
Batle  President de l’Ajuntament d’Esporles.

ť
      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: