"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 17/05/2005

El PSM recorda a Dolça Mulet que encara li queden moltes qüestions pendents de la Llei de Museus

El PSM vol que el Dia Internacional del Museu, celebrat des de 1978 arrel d’un acord de l’Assemblea General del Consell Internacional de Museus (ICOM), amb el lema “El Museu, pont entre cultures” serveixi a la senyora consellera de recordatori de totes les tasques pendents que se’n deriven de l’aprovació de la Llei de Museus de les Illes Balears. Els nacionalistes recorden que la Llei de Museus va ser aprovada amb el suport d’UM.

El PSM opina que el Departament de Cultura del Consell de Mallorca, com a  màxima institució responsable i articuladora de la política museística de l’illa, hauria de ser el model a seguir i per tant ja hauria de tenir enllestit sense més dilacions, el Pla Director del Museu de l’Esport, que fa anys que funciona però que encara no s’ha trobat el moment per redactar-ho, així com també el Pla anual d’activitats, segons determina la Llei en els seus articles 6 i 7. A més, tant el Ministeri de Cultura com el propi ICOM tenen publicacions fetes per tal de servir de referent a  l’hora de redactar un pla director.

La Xarxa insular de museus, com a conjunt organitzats de museus i col·leccions museogràfiques amb la finalitat de prestar un servei públic cultural ordenat i educatiu és un dels altres punts que no s’han iniciat, tot i comptar amb una proposta des del mes de juliol de l’any 2002, aprovada pel Consell Executiu. A més ens trobam amb la paradoxa de la creació del Museu  marítim de Sóller, situat a l’oratori de Santa Catalina d’Alexandria, que resta fora d’ordenació per no tenir una xarxa d’on dependre. El Museu de la Mar era també un dels grans projectes de l’anterior legislatura que ha quedat tancat dins un calaix.

El Registre de Museus i Col·leccions Museogràfiques és una part fonamental de la Llei de Museus i tampoc s’ha fer cap passa endavant. 

L’única qüestió que s’ha resolt, després de nombroses peticions per part del PSM, és la creació de la Comissió Tècnica Insular de Museus, que és l’òrgan superior consultiu en matèria de museus i col·leccions en l’àmbit insular i és l’òrgan més important per emetre dictamen sobre el reconeixement dels museus i de les col·leccions museogràfiques i la seva integració a la xarxa o emetre dictamen  sobre les normes tècniques de documentació museística, exposició i difusió. Per tant, aquesta Comissió és clau a l’hora de crear la xarxa i a l’hora de decidir quins centres i quines col·leccions hi poden entrar a  formar part, però a hores d’ara no tenim constància que s’hagi reunit.

En opinió de Bàrbara Bujosa, el Departament de Cultura del Consell de Mallorca ha perdut dos anys per poder a començar a fer feina i complir les determinacions de la Llei de Museus. La intenció de la Sra. Consellera de Cultura d’allargar  els terminis de la Llei no és res més que l’excusa de no haver fet la feina quan tocava; UM votà a favor d’aquesta llei i per tant havia de conèixer tan bé com la resta de grups polítics el que implicava o bé, era un tema de tan poca importància per aquest grup, que no feren cap esmena per tal de millorar el redactat La Consellera disposa d’una secció de Belles Arts i Museus en el propi departament i ara per  ara esta infrautilitzada.

ť
      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: