"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 17/05/2005

L’Entesa, satisfeta en veure que es informes favorables al manteniment del CP Sa Graduada li donen la raó

Atesos els informes emesos pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Balears (COAB) i l’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) favorables al manteniment del CP Sa Graduada en el seu emplaçament actual, l’Entesa Nacionalista i Ecologista d’Eivissa (ENE) mostra la seua satisfacció pel que defensen i observa que hi ha una part important de la societat eivissenca que dóna suport a una aspiració ben lògica.

Els nacionalistes comparteixen plenament el què diu l’informe del COAB respecte de prioritzar el valor social de l’immoble i la funció que compleix. Aquest informe i el de l’IEE subratllen, com ha manifestat reiteradament l’Entesa (ENE), que es tracta del centre educatiu més proper al nucli històric, que serveix per a dinamitzar el barri de s’Eixample. I, el més important, a judici de l’Entesa (ENE), és que queda clar en els informes referits el que ha apuntat sempre el partit eivissenc: que és possible dur a terme el projecte "Eivissa Centre" amb el manteniment del col·legi en el seu solar.

A banda de la importància arquitectònica (com a obra en sí) i històrica (una de les millors obres de Forteza a Eivissa i una bona mostra de l’arquitectura pública de la Segona República) del CP Sa Graduada, l’Entesa (ENE) creu que s’ha de valorar la funció important que compleix el centre i una política de potenciació dels centres públics d’ensenyament, que necessita de nous centres a Eivissa, i no de canvis d’emplaçament. Totes aquestes funcions i valors deixen ben palès que hi ha molt més que "valors sentimentals", com han vengut manifestant càrrecs del Pacte.

ENE aclareix al PP que si vol fer alguna cosa pel manteniment del CP Sa Graduada, el millor que pot fer és votar a favor de la Proposició no de Llei presentada pel grup PSM-Entesa Nacionalista favorable al manteniment del centre en el seu emplaçament actual, i que es debatrà el proper dijous, a partir de les 16:30 hores. També confien els nacionalistes en què la resta de grups parlamentaris sabran recapacitar i donar suport a una aspiració amb tant de recolzament social.

ť
      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: