"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 03/10/2014

Antoni Verger: “Les pantalles digitals a l’espai públic podrien ser il·legals”

El portaveu de MÉS per Palma denuncia que la proposta del PP per comercialitzar les places, parcs i rotondes públiques de Ciutat va en contra de diferents normatives estatals i autonòmiques “Demanam als Serveis Jurídics Municipals estudiïn les possibles contradiccions legals per a la instal·lació d’aquests suports digital a l’espai públic”


MÉS per Palma alerta que el PP vol instal·lar 52 pantalles digitals de publicitat a les rotondes i places de Palma com són el Passeig Mallorca, el Parc de la Mar, la plaça Progrés, etcètera. “No sols generarà una greu invasió de l’espai públic, sinó que podria contravenir diferents normatives que l’Ajuntament no ha tingut en compte”.

Antoni Verger alerta que aquesta concessió és per un termini mínim de 10 anys, amb 5 anys més prorrogables. “Això suposa una hipoteca per a la ciutat i per als 3 propers equips de governs”. De fet, l’informe d’Intervenció de l’Ajuntament alerta que aquest contracte es pugui prorrogar per 5 anys més.

“Menyspreu a la legalitat”

MÉS per Palma mostra preocupació per la deixadesa, intencionada o no, de l’equip de govern que aprova una concessió d’aquestes característiques amb un únic informe jurídic que analitza la normativa de contractació, i no altres normatives relacionades amb el subjecte en qüestió del contracte, com és la instal·lació de suports digitals publicitaris als espais públics.

Concretament, Verger alerta que la proposta podria contradir la Llei 3/2005 de protecció del medi nocturn de les Illes Balears. També podria entrar en contradicció amb el Reial Decret 1890/2008 de reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, on s’evidencia que Cort no ha tingut en compte molts dels requisits tècnics previst aquí. “I a més son instal·lacions insostenibles des del punt de vista de la despesa energètica que suposen”, afegeix Verger.

Tampoc s’ha tingut en consideració si entra en conflicte amb la normativa de seguretat en el trànsit, i com afectarien aquestes pantalles digitals, ja que està demostrat que una de les principals causes de distracció en els accidents de trànsit prové de les tanques publicitàries exteriors.

Per això, “demanam que els Serveis Jurídics de Cort elaborin un informe complet sobre aquestes contradiccions i si aquest contracte en la seva aplicació concreta de les pantalles digitals pot ser il·legal”.

Invasió de l’espai públic

“És inacceptable que s’aprovi una concessió que convertirà Palma en Las Vegas, sense comptar amb anàlisi legal complet i amb una duració de 10 anys, més 5 prorrogables. No volem aquesta herència.”

Verger s’oposa a la invasió de l’espai públic que vol dur a terme el PP. “No volem aquest model d’espai urbà més propi del capitalisme anglosaxó que del model mediterrani com el nostre, on espai públic compartit per tots els veïns i veïnes”.

Recordam que es preveu la instal·lació de 52 pantalles digitals lluminoses, giratòries de 360º, amb una ocupació de 8m2 de superfície, i que com a mínim s’hauran d’instal·lar a una altura no inferior als 2,20 metres del terra. Es preveu que se situïn a lloc com:

           Plaça de Son Ferriol (2 pantalles)

           Façana Marítima (2 a les zones verdes)

           Parc de la Mar

           Plaça Progrés

           Passeig Mallorca (2 pantalles)

           Parc de sa Faixina (2 pantalles)

           Son Espanyolet


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: