"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 08/07/2014

MÉS per Palma denuncia que el PP prioritza en educació l’oferta econòmica per davant del projecte educatiu en els concursos públics

Noguera ha denunciat avui en la reunió del Patronat Muncipal d’Escoletes l’eliminació de la clàusula que exigia arribar a una puntuació mínima del 50% del projecte pedagògic per no quedar exclosos en els concursos públicsEl regidor de MÉS per Palma, Antoni Noguera, ha denunciat avui en la reunió del Patronat Muncipal d’Escoletes l’eliminació de la clàusula que exigia arribar a una puntuació mínima del 50% de projecte tècnic-pedagògic en la puntuació en els plecs de condicions del Servei d’Atenció a la Diversitat en Educació Infantil d’0 a 3 anys. Avui, amb la decisió del Partit  Popular es possibilita que una empresa que ofereixi una baixada temerària en l’oferta econòmica, tot i no arribar a un mínim en el projecte tècnic, pugui guanyar el concurs.MÉS per Palma ja va denunciar aquesta pràctica en el 2012 per part de l’equip de govern en els plecs de condicions que afectaven a l’àrea de benestar social, concretament el concurs ALTER, en el qual l’empresa va guanyar fent una davallada temerària i amb un projecte tècnic amb una puntuació ínfima. “I vàrem aconseguir canviar-ho i exigir aquest mínim del 50% en el projecte tècnic”.

 
De fet, el 15 de novembre de 2012 es va aprovar en el ple per unanimitat una proposta amb el següent text que avui s’ha incomplert flagrantment: “en els plecs de condicions per adjudicar serveis municipals socioeducatius o socioculturals a l'Ajuntament de Palma s'establiran els mecanismes necessaris perquè, d'acord amb l'aplicació de la Llei de Contractes, es prioritzi la puntuació del projecte tècnic per sobre de l'oferta econòmica. Així mateix, s'exclouran del procés de contractació les propostes presentades que no superin els mínims de qualitat que s'estableixin als concurs públics i se limitaran les baixes en l'oferta econòmica per garantir un servei de qualitat”.El regidor Antoni Noguera es mostra molt preocupat perquè si els projectes educatius no tenen més pes que l’oferta econòmica ens podem trobar amb casos en els quals una empresa privada està gestionant un servei públic però amb una afectació directa sobre la qualitat del servei ofert. “Les baixades econòmiques temeràries, com aquestes, repercuteixen enormement sobre la qualitat del projecte. I quan es tracta de serveis públics dirigits a les persones, i especialment a sectors vulnerables de la població, és totalment inacceptable”.MÉS per Palma defensa que l’equilibri entre l’oferta econòmica i el projecte tècnic resideix en mentir unes garanties de qualitat i uns mínims de puntuació pel que fa al projecte tècnic. I ara ja no tenim aquestes garanties.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: