"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 09/01/2014

La retallada de Wert a les ajudes per llibres de text a Balears generarà més desigualtat

El Grup MÉS proposa una iniciativa al Parlament per instar el Govern de l’Estat a avançar cap a la gratuïtat. Nel Martí: “la retallada del 48% a Balears demostra la nul·la capacitat de la consellera Camps per defensar els interessos dels ciutadans de les Illes”El Grup MÉS considera inacceptable la retallada del 48% de les ajudes estatals per llibres de text a les Illes Balears. El diputat Nel Martí afirma que “és una mesura injusta que l’únic que farà és generar més desigualtat. Martí destaca que “la funció de les institucions, i del Ministeri d'Educació, hauria de ser el contrari: articular programes per a garantir que tothom tengui les mateixes oportunitats educatives, independentment de les seves capacitat econòmiques”.

 

Des del Grup MÉS lamenten que amb la reducció del 48% de les ajudes a les Illes Balears, serem la tercera comunitat (per davall de Astúries i Extremadura) més castigada per la retallada de Wert. Segons Nel Martí, aquest fet posa de manifest “la nul·la capacitat de la consellera Camps alhora de defensar els interessos dels ciutadans de les Illes”.

 

Iniciativa per implantar la gratuïtat dels llibres de text

 

El grup d’esquerra sobiranista ha presentat una proposició no de llei per instar el Govern de l’Estat “a implantar de forma progressiva la gratuïtat dels llibres de text per tal de garantir les mateixes oportunitats educatives a tot l'alumnat, independentment de les capacitats econòmiques familiars”. Des del Grup MÉS proposen a la iniciativa “mantenir com a mínim al nivell del 2012 les aportacions econòmiques al programa de finançament dels llibres de text i material didàctic en els nivells obligatoris de l'ensenyament”.

 

La proposició no de llei també proposa “incrementar els recursos destinats a beques educatives per tal de garantir l'igualat d'oportunitats i millorar l'accessibilitat a la formació dels nostres alumnes”, i instar el Govern de les Illes Balears “a impulsar el sistema de reutilització de llibres de text, recuperant les aportacions al programa del 2011 i posant al dia de forma immediata el pagament de les aportacions pendents dels cursos anteriors”.

 

A l’exposició de motius de la iniciativa parlamentària s’argumenta que “segons la resolució publicada dia 7 de gener del 2014 al Butlletí Oficial de l'Estat, l'import per al programa de finançament dels llibres de text i material didàctic en els nivells obligatoris de l'ensenyament, a escala estatal, pateix una disminució del 39,5% i passa dels 30.705.665 euros del 2012 als 18.559.610 del 2013. Aquesta decisió ha afectat molt directament i especial als ajuts per a llibres de text que concedeix el Ministeri d'Educació a les Illes Balears, que s'han retallat un 48,5% per al 2013, passant dels 712.666 euros del 2012 als 366.549 del 2013. El crèdit que es concedeix s'ha de destinar necessàriament a l'adquisició de llibres de text i material didàctic en els cicles de Primària i Secundària fins al 31 de desembre de 2014”.

 

El Grup MÉS recorda que l'objectiu d'aquest programa, com s'explica en l'exposició de motius de la convocatòria, és el “d'afavorir els principis d'equitat i igualtat per compensar les situacions socioeconòmiques més desfavorables". I apunta que “en el cas de les Illes Balears, la decisió del Ministeri d'Educació s'afegeix a dues circumstàncies més. La primera és que les Illes ja és la comunitat autònoma que menys recursos destina a beques educatives de tot l'Estat. I la segona, que el sistema de reutilització de llibres implantat el 2009 ha deixat de funcionar a causa especialment també del retall i el retard en les aportacions econòmiques per a aquest programa”.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: