"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 05/12/2013

MÉS per Palma alerta que l’Ordenança de Renous no garanteix el seu compliment als ciutadans

La regidora Neus Truyol considera que la normativa encara té mancances importants que no permeten tranquil·litzar completament al ciutadans en la lluita contra els renous a Ciutat.Les al·legacions de MÉS que l’equip de govern del PP ha incorporat han permès millorar substancialment el text inicial: franges horàries, Comissió de Seguiment i instal·lació de limitadors als locals d’oci


La coalició MÉS per Palma es mostra relativament satisfeta per l’acte de responsabilitat exercit per la regidoria de Sanitat i Consum, l’encarregada de la normativa de Renous, en acceptar moltes de les esmenes que l’anterior regidora ecosobiransita Marisol Fernández va presentar el passat mes de setembre. En total, l’equip de govern ha incorporat un total de 13 al·legacions d’un global de 39 esmenes.


Amb tot, l’actual regidora Neus Truyol alerta que això no és suficient per garantir la tranquil·litat de la ciutadania de Palma en la lluita contra els renous. “Encara hi ha deficiències importants que no garanteixen el compliment de la normativa i l’allunyen de la comprensió que els ciutadans necessiten per saber com s’ha d’aplicar i quins són els seus drets i obligacions en el marc de la convivència social”.


En aquest sentit, Neus Truyol incideix en la necessitat de donar les màximes garanties als ciutadans davant una de les principals problemàtiques socials que preocupen els veïnats i veïnades de Ciutat . “Hi ha una gran expectativa social davant aquesta ordenança que s’ha d’acomplir. Si no, de què serveix?”, es pregunta la regidora ecosobiranista.


És per això que MÉS per Palma considera greu que el PP de Cort no hagi acceptat dues al·legacions que la coalició ecosobiranista concep com a molt importants. Per una part, es tracta de l’al·legació que reclama una adaptació de la normativa al “llenguatge ciutadà” per tal que l’ordenança serveixi per fomentar el coneixement jurídic i normatiu adaptat a un llenguatge clar, concís i assequible a la ciutadania.


D’altra banda, consideram important la necessitat de garantir una resposta a la ciutadania davant les denúncies particulars i la dotació de recursos específics per a garantir el compliment de l’ordenança. D’aquesta manera es podria tenir un seguiment de la denúncia i informar als ciutadans denunciants de quines són les passes a seguir, garantint a l’opinió pública el compliment de la normativa.


A més, Neus Truyol lamenta la falta de compromís del l’equip de govern i la regidora de Salut Rosa Llobera a l’hora de fixar i assumir el compliment d’uns terminis per desenvolupar el Pla acústic. Aquest pla és l’eina fonamental per a concretar les accions prioritàries a realitzar en les zones concretes de la ciutat que superin els valors límits o accions preventives per evitar la contaminació acústica. “Na Rosa Llobera no és capaç d’establir un calendari per a la seva elaboració, i per tant la seva aplicació queda totalment en entredit”, ha afegit Neus Truyol.


D’altra banda, tampoc s’han acceptat aquelles al·legacions que pretenien acabar amb l’arbitrarietat de la norma en relació als renous produïts per obres i treballs a la via pública, ja que de moment no existeix cap limitació acústica. Tampoc s’ha eliminat la potestat del batle per autoritzar aquelles obres que es considerin excepcionals i que suposarien una excepció a la norma. “No existeix cap necessitat de crear excepcions a la norma en mans del batle”, afirma Truyol.


Així mateix MÉS per Palma considera excessiu i absurd prohibir l’ús de megafonia al medi exterior ja que darrera aquesta norma s’amaga la voluntat de control social de tot allò que pugui succeir a l’espai públic.


Incorporacions substancials


D’altra banda, la regidoria de Salut ha incorporat un total de 13 al·legacions que han modificat substancialment el text inicial i han permès completar-lo de forma positiva. Concretament, es tracta de la creació d’una Comissió de Seguiment de l’ordenança amb la participació d’entitats, partits, veïnats i empresaris per tal d’obrir un espai de participació ciutadana davant una de les principals problemàtiques socials.


A més, l’adaptació dels horaris als ritmes vitals de la Ciutat també es fonamental, de manera que les franges horàries van des de les 8:00 del dematí a les 20:00 hores, i de 20:00 a 23:00.


Per últim és clau per a garantir el compliment dels límits establerts en relació als renous produïts pels locals d’oci que s’hagi incorporat la necessitat d’instal·lar limitadors en aquells locals que siguin de nova obertura. Així mateix, Truyol considera positiu que el text definitiu incorpori una esmena que permeti escurçar els terminis per a l’adopció de mesures correctores en aquells establiments que no compleixin la normativa. 


A continuació us adjuntam les al·legacions que la coalició MÉS per Palma ha presentat a l’Ordenança de Renous.


Documents

Al·legacions a Cort en relació a l'Ordenança de Renous de l'Ajuntament (217 KB)      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: