"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 06/09/2013

PSIB-PSOE i MÉS per Palma exigeix explicacions al president de l’IMI pels incompliments injustificats i milionaris de T-Systems

L’oposició a l’Ajuntament de Palma sol·licita la compareixença de Julio Martínez en Comissió per què quantifiqui els incompliments produïts per l’empresa des de juliol del 2011 i que han generat un deute que ascendeix fins als 12 milions d’euros.Els grups municipals PSIB-PSOE i Més per Palma reclamen al equip de govern de l’Ajuntament de Palma que doni la cara per explicar els detalls dels incompliments del contracte públic que té signat l’IMI amb l’empresa T-Systems. Això arran de l’informe tècnic que adjunt a les factures presentades el mes de juliol per valor de més de 5 milions d’euros, posava en evidència clars incompliments del contracte.

L’oposició considera urgent que el portaveu de l’equip de govern i president de l’IMI, Julio Martínez, en un acte de transparència, comparegui per explicar aquests incompliments i els quantifiqui per saber quin percentatge de la factura representen. És més, els grups municipals exigeixen aquesta compareixença sobretot perquè l’informe no especifica des de quan es produeixen aquests incompliments.

PSIB-PSOE i MÉS per Palma alerten que el reconeixement del deute amb l’empresa des del 2011 ascendeix fins als 12 milions d’euros, donat el deute presentat pel Consell Rector corresponent al període que va del juliol del 2011 fins a l’agost de 2012 és de 510.816,98 euros mensuals, més 5.035.282,35 euros corresponents a la facturació des de setembre de 2012 fins al juny de 2013.

“L’IMI no pot seguir pagant a T-Systems per un contracte que incompleix. El govern de Cort, en un acte de transparència, ho ha d’explicar a tota la ciutadania”. La regidora de MÉS per Palma, Marisol Fernández, demana que l’IMI faci un estudi per determinar el grau d’incompliment del contracte des de l’any 2011, quan es va re negociar amb T-Systems una “nova relació”.

Per la seva part, el regidor del PSIB-PSOE, Antonio Donaire, critica que el PP hagi acordat el pagament de les factures pendent de cobrament sense que hi hagi un compromís per part de l’empresa adjudicatària per acceptar les mesures correctores prescrites a l’informe tècnic. Donaire condiciona l’ordre de pagament d’uns 5 M d’€ a l’acceptació, per part de T-Systems, de donar compliments d’una sèrie de mesures correctores i executades en temps i forma.

Si es demostra que l’incompliment del contracte es produeix des del 2011, s’hauria de descomptar dels reconeixements de deute anteriors al Consell Rector del més de juliol de 2013 i que van des de juliol de 2011 fins agost del 2012. (14 mesos a uns 510.816,98 €/mes).

D’altra banda, els dos grups denuncien, per un costat, l’incompliment d’elaborar el Pla 45, que havia d’estar fet el 6 de febrer de 2012,  i per l’altre, apunten que el mateix informe tècnic relaciona una sèrie de serveis que obliga a T-Systems a continuar prestant, sense saber si aquest serveis s’ajusten a la factura mensual i a allò compromès en el contracte subscrit.

Els grups de l’oposició sol·liciten la compareixença a la comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans del proper 20 de setembre del regidor Julio Martinez  com a president de l’IMI.

 

A continuació us adjuntam el text de la sol·licitud de compareixença.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: