"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 05/09/2013

L’ampliació del Carrefour del Coll d'en Rabassa farà desaparèixer il·legalment 17.015 m2 de zona verda

MÉS per Palma denuncia que Isern ha concedit la llicència d’obra nova amb irregularitats en la tramitació per afavorir una multinacional i en contra dels interessos dels ciutadans i del petit i mitjà comerçEl portaveu de la coalició MÉS per Palma, Antoni Verger, alerta que el govern de l’Ajuntament de Palma ha atorgat de forma il·legal la llicència d’obra nova concedida a Carrefour Property per a l’ampliació del centre comercial del Coll d'en Rabassa. Això perquè la propietària dels terrenys té l’obligació de convertir 17.015 m2 en zona verda pública però l’Ajuntament de Palma ha permès que aquest gran espai lliure públic es converteixi, a canvi de doblers, en vials privats per a usos del nou centre comercial ampliat.

 

“El PP ha tramitat la llicència de forma il·legal per afavorir interessos privats i en contra de la planificació urbanística i dels ciutadans”. El portaveu de MÉS per Palma lamenta que el PP actuï de forma il·lícita una vegada més i sense fer complir les obligacions de l’empresa privada. “Cort permet que desapareguin els 17.015 m2 que d’acord amb el PGOU 98 han de ser zona verda pública eximint a Carrefour de complir els seus deures legals urbanístics”.

 

“Isern ho ha permès saltant-se tota la tramitació urbanística”. En aquest sentit, Antoni Verger afegeix que per tal de dur a terme l’eliminació o modificació d’aquests 17.015 m2 de zona verda s’hauria d’haver tramitat una modificació del PGOU vigent i rebre el vistiplau del Consell Consultiu. Però cap de les dues tramitacions s’han duit a terme.


És il·legal també perquè el solar on es construirà l’ampliació del centre comercial “no té caràcter ni la condició de sòl urbà consolidat perquè encara està pendent de ser rebut per l’Ajuntament”. Segons consta als arxius de l’Ajuntament mai es va produir la cessió d’aprofitaments lucratius a l’Ajuntament i encara es troba pendent d’execució la zona verda pública amb càrrec al titular de la parcel·la.

 

Antoni Verger alerta que aquest fet tindrà un gran impacte negatiu per als ciutadans del Coll d'en Rabassa. Per una banda, perquè aquesta gran zona verda pública representa el 35% dels espais lliures públics de tot el Coll d'en Rabassa. I d’altra banda, perquè una superfície comercial de 76.000 m2 suposarà ferir de mort al petit i mitjà comerç d’aquesta zona en especial, però també de la resta del municipi de Palma.

 

Més de 174.000 m2 arreu de Palma de nova superfície comercial

 

La coalició ecosobiranista rebutja la concessió de llicències d’activitat comercial i d’obra nova que permetran la construcció de més de 174.000 m2 de nova superfície comercial arreu del municipi de Palma. Sobretot perquè no respon a cap planificació ni estratègia comercial, simplement evidencia com el PP es doblega a favor dels interessos de les empreses multinacionals per imposar el model anglosaxó de grans superfícies als afores de la ciutat, lluny dels centre i dels barris.

 

“Exigim una vegada més que el Govern i el Consell de Mallorca se dignin d’una vegada a iniciar la redacció del Pla director sectorial d’Equipaments Comercials per tal de tenir una planificació conjunta amb el sector sobre el futur dels espais comercials a la nostra ciutat i la nostra illa”, recorda Verger.

 

D’altra banda, Verger recorda que MÉS per Palma ha presentat recurs de reposició presentat per la coalició el passat 10 de juliol en contra de la llicència d’obra nova del centre comercial, així com també ho va fer AFEDECO. “A l’espera de la resolució dels recursos, confiem que el Consell de Gerència d’Urbanisme serà suficientment imparcial per reconèixer la tramitació irregular d’aquesta llicència d’obres al Coll d'en Rabassa i anul·larà la llicència concedida. Si no, davant la gravetat dels fets, s’haurà d’acudir als tribunals”.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: