"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 04/01/2005

El PSM vol un pla de xoc contra els paranys mortals en carreteres

El PSM considera que s’han de multiplicar les actuacions per fer davallar la sinistrabilitat i la gravetat de les seves conseqüències, davant el centenar de morts que han quedat a les carreteres illenques l’any 2004. En aquest sentit, els nacionalistes es mostren convençuts que aquest sentiment és unànime a les institucions, els partits i la ciutadania, i esdevé un clam després de comprovar que el nombre de víctimes de 2004 és superior al 2003.

Per contribuir a afrontar aquestes dades dramàtiques, el PSM proposa que el Consell de Mallorca elabori amb urgència un pla de xoc per actuar sobre els punts negres existents a les carreteres mallorquines.

El PSM apunta que nombroses víctimes d’accidents i experts han assenyalat alguns elements del disseny de les carreteres que agreugen els efectes d’un accident. En concret, la fondària de les cunetes, en molts de casos sumada a murs de ciment per garantir l’accés a finques i camins, sense proteccions addicionals, poden esdevenir (i de fet ho han estat en moltes ocasions) paranys mortals. També els reasfaltaments poden arribar a produir un esglaó perillosíssim entre el vial asfaltat i la vorera. Com també la manca de voreres suficients, sobretot si no s’adequa la velocitat a les característiques de la carretera.

El PSM proposa que els responsables de la xarxa viària, amb col·laboració amb els responsables de trànsit, experts i ajuntaments, elaborin un pla de xoc per actuar de manera sistemàtica i planificada sobre tots els punts negres de l’illa i sobre tots els elements que suposin riscos addicionals, a més de les tasques que estan duent a terme.

El PSM és conscient que aquest Pla no seria cap panacea atesa la complexitat dels factors que incideixen sobre la sinistrabilitat, i que s’ha d’actuar des de molts d’aspectes alhora, responsabilitat de distintes administracions, però consideren que podria ajudar molt a pal·liar les conseqüències de determinats accidents.

ť
      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: