"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 21/12/2004

El PSM considera irresponsable plantejar l’ampliació de la incineradora mentre s’incompleix el Pla de Residus

El PSM considera una irresponsabilitat per part del Consell de Mallorca plantejar l’ampliació de la incineradora mentre s’està incomplint allò que estableix el vigent Pla Director Sectorial de Gestió de Residus quant a recollida selectiva, quant a reciclatge i quant a compostatge.

El PSM recorda que el Pla de Residus, que ara vol reformar Maria Antònia Munar, preveia arribar a la recollida selectiva del 38% dels residus mentre que l'any 2003 el reciclatge només es va recollir selectivament una tercera part (el 13,39%). Pel que fa a la recollida de matèria orgànica, el PSM posa de manifest que el Pla de Residus contemplava la recollida del 56% del que es generava mentre que la recollida actual és pràcticament nul·la.

El PSM també apunta que les 177.000 tones de residus sòlids urbans que durant l’any 2003 es varen tirar a l’abocador de Son Reus procedien majoritàriament de bosses de fems que contenien paper, vidre, envasos, matèria orgànica... que no s’havien separat . En aquest sentit, el nacionalistes consideren evident que les polítiques encaminades a la conscienciació ciutadana per al reciclatge i la reutilització s’han mostrat, en el millor dels casos, insuficients i, en la seva majoria, aquestes han estat mal plantejades i mal executades. Com a exemple, els nacionalistes indiquen que el Centre de Tecnologies Ambientals, un centre exemplar a Europa, té una capacitat de reciclar que actualment està vergonyosament infrautilitzada.

El PSM denuncia que la manca de sensibilitat del Consell de Mallorca pel que fa a la gestió dels residus suposarà un important cost ambiental i econòmic als ciutadans de Mallorca.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: