"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 27/11/2012

L’oposició a Cort reclama recursos econòmics a favor de la infància i contra la pobresa infantil

Els grups municipals PSIB-PSOE i PSM-IV-ExM rebutgen recolzar una nova declaració institucional mentre no hi hagi compliment dels acords plenarisEls grups a l’oposició a l’Ajuntament de Palma reclamen un canvi que denoti una voluntat ferma d’apostar pel col·lectiu de la infància amb polítiques i recursos econòmics clars abans de recolzar una declaració institucional relacionada amb la infància i la família. En aquest sentit, els grups municipals PSIB-PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma han decidit no donar suport a la proposta de declaració institucional proposada per la Regidoria d’Igualtat, ja que al darrer any no s’ha realitzat cap tipus de plantejament polític, cap tipus d’acció per part de les diferents regidories que d’alguna manera doni compliment als acords plenaris acordats durant aquesta legislatura a favor de la infància i contra la pobresa infantil.

 

El que s’ha donat és tot el contrari: la desaparició de programes, serveis, ajudes en matèria de infància i família. La desaparició del programa ÈXIT, la desaparició dels programes de vacances per als mesos d’estiu per als nins i nines de la nostra ciutat, la desaparició de les beques de menjador, la desaparició de les subvencions per llibres de text, la reducció de les ajudes a les AMIPES, la reducció de la partida de manteniment a les escoles públiques de Palma, la reducció de les subvencions a entitats socials que promouen polítiques cap a la infància, el tancament del Centre Flassaders com espai cap a la infància i a les famílies, el tancament de la piscina de Son Roca i Sant Jordi, la disminució de la partida “Programa de intervenció familiar en situació de risc”, etcètera, etcètera.

 

A més, segons denuncien PSIB-PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa en el darrer plenari de pressupostos el Partit Popular va votar en contra de l’elaboració d’un pla municipal contra la pobresa infantil, així con d’altres propostes encaminades a millorar la situació de la infància en la nostra Ciutat, sobretot en matèria de pobresa.

 

L’oposició considera que amb la situació a la qual ens trobem, el col·lectiu de la infància i les famílies queda fora de tota decisió política de l’equip municipal de l’Ajuntament de Palma. A les dues iniciatives aprovades per unanimitat durant aquesta legislatura, tant en la declaració institucional com en la proposta relativa a Pobresa Infantil, hi ha acords importants en matèria de polítiques d’infància i família, acords que impliquen compromisos d’acció per part del Govern Municipal que fins ara no s’han produït.

 

En concret, el 21 de novembre de 2011 es va donar suport per part de tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Palma a una Declaració Institucional a favor del Drets de la Infància. En ella es va acordar el següent:

 

 - Afavorir la igualtat d’oportunitats per a tots els infants, amb independència dels seus orígens, circumstàncies socials i entorn familiars o de convivència.

- Intervenir en una pluralitat de context socioeducatiu (escola,família, lliure,etc…) des de la transversalitat de les diferents àrees municipals implicades, entrellaçant les accions de manera coordinada.

- Potenciar l’autonomia i la participació dels infants en la vida de la ciutat.

- Atendre amb especial esment els infants en situació de risc i de fragilitat i/o d’exclusió social.

- Reconèixer la tasca realitzada per les entitats i les associacions que es dediquen a la infància fer una especial a UNICEF, que enguany compleix els cinquanta anys d’implicació a Espanya.

 

A més, al Ple de 28 de Juny de 2012, es va aprovar per unanimitat una proposta relativa a la pobresa infantil. Concretament es varen aprovar els següents acords:

 

El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al Govern d’Espanya a impulsar i definir a través del Pla Nacional de Acció per la Inclusió Social (PNAIN) 2013/2015 una fulla de ruta “que estableixi una estratègia de protecció a la família i la infància, promovent mesures i metes per reduir la pobresa infantil i en favor de la inclusió social.

 

- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al Govern Espanyol a que elabori el Informe Social Nacional sol·licitat per la Comissió Europea en el marc de la Estratègia 2020, incorporant una reducció de la pobresa infantil com un dels objectius prioritaris.

- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al Govern Espanyol a promoure la qualitat, la coordinació, la eficàcia i la coherència de d’intervenció de les diferents administracions públiques en relació amb d’infància, especialment en la lluita contra la pobresa.

- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta l’equip de govern a protegir aquelles inversions destinades a la infància i les famílies.

- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a posar als nens y les famílies en el nucli de les decisions politiques.

- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a revisar els protocols i millorar la coordinació, la eficàcia i la coherència en la gestió de la salut, l’educació, la protecció de d’infància i la lluita contra la pobresa.

- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a elaborar un informe anual sobre la situació de d’infància en la Nostra Ciutat.

 

Per tot això, els grups a l’oposició lamenten la manca de sensibilitat del PP a Cort vers la infància i consideren inacceptable aprovar cap més document conjunt amb l’equip de govern perquè no existeix cap mena de garantia de dur-lo a la pràctica.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: