"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 22/08/2012

PSM-IV-ExM contra la privatització encoberta del litoral de la nova llei de costes

Consideren que preservar els atractius i l’accés a la costa és vital per a les Illes Balears i volen que Parlament i Govern s’hi pronunciïn per influir en la tramitació de la lleiEl grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa durà al Parlament el debat sobre l’avantprojecte de la llei de costes, un document en tramitació que el Consell de Ministres de dia 13 de juliol va informar sota la denominació "llei de protecció i ús sostenible del litoral" i que modifica la llei 22/88, de 28 de juliol, de costes.

La coalició destaca que la titularitat i la regulació en general del litoral té un interès cabdal per a les Illes Balears, pels seus valors ambientals i paisatgístics i per la funció capital en l'activitat econòmica i l'atractiu turístic de les illes; per tant, interessa, i molt, tenir un especial esment a les modificacions que es proposen i participar en el procés des del primer moment.  

Les Illes Balears, com arreu de l'Estat, han viscut en les darreres dècades la urbanització intensiva del litoral, abans i després de la llei de costes. Això no obstant, actualment la llei és un dels bastions per defensar el domini públic marítimo-terrestre i contra l'explotació intensiva de litoral. Avui la delimitació, els vint metres o els 100 metres en urbanitzable són importants. I més que ho seria si desplegués totes les seves potencialitats per garantir l'ús públic i lliure de la costa i contra les intromissions il·legítimes: superfície ocupació platges, desmuntabilitats, concessions caducades o que no respecten estrictament els termes establerts...  

Per això, a parer del grup nacionalista i ecosocialista, abans d’emprendre la modificació, caldria una anàlisi acurada de la situació actual dels drets dels particulars sobre el litoral i els problemes que s’hagin detectat, a fi de promoure un debat informat i que tengui esment a tots els interessos afectats, en un esforç imprescindible de transparència per part de la Demarcació de Costes. Així podria haver un veritable debat social sobre un bé que és de tots i que és bàsic per a la nostra economia. Per això demanen que el Govern de l’Estat, a través de la Demaració de Costes, i el Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb els Consells, elaborin sengles informes sobre l’estat actual dels drets dels particulars sobre el litoral de les Illes Balears (nombre de concessions, amb precisió d’usos, terminis i superfície, situació de les delimitacions del domini públic marítimo-terrestre, etc.), memòria d’actuacions dutes a terme d’ençà de l’entrada en vigor de la llei vigent, anàlisi dels principals problemes detectats en la seva aplicació, i totes aquelles dades i suggeriments que considerin adients per promoure un debat informat sobre una eventual modificació de la llei.  

A parer de la coalició, l'avantprojecte que s'està tramitant, en comptes d'insistir en la protecció dels valors públics i d'interès general de la costa, en recuperar els espais més degradats i garantir un model sostenible, afavoreix processos de privatització del litoral i el seu ús privat, provocant la reacció de particulars, d'autoritats científiques i moviments ecologistes.   Per tot això, també proposen que el Parlament i el Govern defensin davant l’Estat uns mínims:

a) La llei ha de mantenir o millorar la garantia de l'accés i ús públic i lliure de la costa, la defensa de les platges, cales, dunes, albuferes, el litoral no construït, i, en general, el domini públic marítimoterrestre i les seves servituds. No es pot tornar arrere, al revés, s’ha d’actuar perquè avui encara part del domini públic és inaccessible o està ocupat privadament sense cobertura.  

b) La llei ha de servar el valor econòmic del litoral, preservant-ne el seu valor paisatgístic i patrimonial, el seu atractiu, evitant noves activitats edificatòries; promovent la recuperació d'espais degradats i la recuperació del domini públic ocupat, i assegurant un bon estat de litoral que permeti la seva explotació pesquera i marisquera sostenible.  

c) Preocupa la idea que transmet el PP d’aquí: el litoral com la nova frontera: els ports esportius, les urbanitzacions desclassificades, operacions com la de Magalluf on el propi promotor diu obertament que necessita una modificació de la llei de costes i el govern subditament la tramita.  

d) Nova definició del domini públic, podem convenir que la llei ha de precisar la delimitació del domini públic i les servituds, però sempre amb criteris científics que defugin l'arbitrarietat, sense que suposi la reducció sistemàtica de la delimitació actual. En aquest sentit, preocupa la nova definició del domini públic:  

  • L’exclusió dels terrenys inundats, que pot afectar marismes i les salines, és molt important. Perquè podria suposar la privatització d’extenses àrees costaneres avui de domini públic. Ecologistas en acción inisteix en l’exemple de la badia de Cadis on té interessos Abel Matutes, aquí afectaria les nostres salines.
  • Tampoc queda clara l’exclusió de dunes fòssils.
  • Lo dels falsos urbans? Fins on arriba? Ses Covetes? Cala Tuent?

e) En la mateixa línia, La llei no ha de premiar actuacions il·legals, ben al contrari, s'ha d'actuar per restaurar la legalitat i l'ús general del domini públic en els casos que procedeixi. En cap cas, ha de garantir concessions més enllà dels 100 anys com fa l'avantprojecte i no hi pot haver greuges pels qui ja se’ls hi ha aplicat la llei: Ses Figueretes.  

f) Millorar la transparència en l'actuació de les Demarcacions de Costes, garantint la participació pública en els acords que afectin l'aprofitament privat del domini públic, i el coneixement de les mesures adoptades per al control de la legalitat.  

g) Reconèixer les competències en litoral atribuïdes a la Comunitat Autònoma per l'Estatut i, en general, la participació de les institucions d'autogovern en la decisió i gestió que afecti el litoral.   Per últim també un punt en el que el PIB insta el Govern de l'Estat a fer complir la llei actual i la normativa que la desplega, incloses les concessions particulars, evitant abusos i incompliments flagrants d'usos, delimitacions d'espais, etc.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: