"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 16/04/2012

PSM-IV-ExM presenta esmenes per evitar l’ocupació “intensiva, massiva i abusiva” de l’espai públic de Ciutat

La regidora Marisol Fernández proposa que l’Ordenança d’Ocupació de Via Pública faci prevaldre els interessos generals dels ciutadans per damunt dels privats. Al mateix temps, el grup municipal proposa que les entitats socials tinguin accés gratuït als espais i les activitats formatives i ocupacionals de Palma Activa

La portaveu adjunta del grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma, Marisol Fernández, ha registrat un nou plec d’esmenes a l’Ordenança d’Ocupació de Via Pública. Està previst que aquesta normativa arribi a la sessió plenaria que s’ha de celebrar aquest dijous 26 d’abril per tal de dur a terme el debat definitiu.

 

Abans de la seva aprovació final, però, la coalició sobiranista i ecosocialista de Palma considera imprescindible incloure algunes qüestions bàsiques com és la consideració de la protecció de l’espai no ocupable com a norma, i no com a excepció. D’aquesta manera, Marisol Fernández considera que l’Article 17.4 fomentarà l’ocupació “intensiva, massiva i abusiva” de l’espai públic en contra dels interessos generals.

 

En aquest sentit, el nou redactat de l’ordenança contempla que l’espai mínim reservat sigui de 2 metres, en comtes de 3, tal i com preveia la redacció anterior, en les voravies. “Els ciutadans han de tenir garanties per a l’ús lliure dels espais lliures com a vianants, i aquesta normativa no ho permet”. Així mateix, aquest redactat respecte l’anterior ha eliminat una part important de l’Article 25 on es preveia que no es podria “interceptar la zona destinada al trànsit de vianants ni constituir cap tipus de privatització o tancament de l’espai públic”.

 

A continuació us adjuntam dues imatges del passeig del Born on s’evidencia que els suports dels para-sols romanen permanentment instal·lats, un fet que suposa un entrebanc evident a la circulació dels ciutadans així com un perill per a la seguretat dels vianants.

 

Així mateix, Marisol Fernández proposa una rebaixa de les sancions econòmiques perquè vagin des d’un euros fins els 100 per a les infraccions lleus, i de 200 fins a 600 euros per a les greus, i fins a 1.500 euros per a les sancions molt greus. En qualsevol cas, “és important contemplar la possibilitat que puguin ser condonades mitjançant per activitats substitutòries.

 

Cursos gratuïts de PALMAACTIVA

 

Al mateix temps, la portaveu adjunta ha registrat esmenes a l’establiment del preu públic per la prestació de serveis i la realització d’activitats per part de l’Agència de Desenvolupament Local, PALMAACTIVA. El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa proposa que la regulació de les tarifes no es produeixi a través d’acords en Junta de Govern, sinó a través del Consell Rector, ja que aquest està integrat per representants municipals i per les organitzacions socials, empresarials i sindicals.

 

“Proposam que les persones en risc d’exclusió social o col·lectius marginals, així com les entitats i associacions ciutadanes, quedin exemptes de pagar el preus dels cursos i les activitats formatives i ocupacionals que organitzi PALMAACTIVA”. El grup municipal considera que es tracta d’entitats sense ànim de lucre o dels col·lectius més desafavorits que necessiten, sobretot en el context econòmic actual, la complicitat i el suport de l’administració i les institucions públiques.

 

 

A continuació us adjuntam les esmenes relatives a les dues qüestions anteriorment exposades, així com dues imatges del passeig del Born.


Documents

Esmenes PALMAACTIVA (132 KB)
Esmenes Ordenança OVP (425 KB)      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: