"La fermesa d'un somriure" Sebasti脿 Serra, en la mem貌ria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Not铆cies. 19/05/2011

PSM-IV-ExM proposa elaborar un pla de reconversi贸 per al sector de la construcci贸

Biel Huguet: 鈥渓鈥檈ix principal per al futur ha de ser la rehabilitaci贸 de barris, zones tur铆stiques, patrimoni i habitatge, juntament amb la sostenibilitat, la innovaci贸 i la internacionalitzaci贸鈥Candidats i dirigents de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa s’han reunit avui amb representants de diferents col·legis professionals relacionats amb el sector de la construcció (aparelladors i arquitectes tècnics, enginyers, arquitectes, etc), per tal d’escoltar les seves inquietuds i per presentar-los les propostes per dinamitzar el sector. Per part de la coalició han assistit el candidat a la Presidència del Govern, Biel Barceló, el president d’Entesa, Biel Huguet, la candidata al Consell Magdalena Palou i el portaveu de la coalició, Jaume Sansó.

 

Biel Huguet ha explicat que “el sector de la construcció es troba, molt probablement, en el pitjor moment de la seva història. La crisi econòmica i financera internacional ha afectat especialment a un sector que tenia sobrepès. L’excés d’obra, sobretot plurifamiliar, duita a terme per la iniciativa privada, al mateix temps que l’administració Matas impulsava molta obra pública, ha provocat un col·lapse extremadament greu que fa molt necessàries actuacions decidides, amb una visió global i ampla, tant a curt termini, com sobretot, a mig i llarg termini”.

 

Huguet ha anat més lluny, i ha parlat fins i tot de “reconversió industrial” del sector, “que mai més tornarà a ser el que era”. Un sector que “imprescindiblement haurà de reinventar-se i apostar per la sostenibilitat i per les propostes, consensuades, i a llarg termini”. Huguet ha explicat que les línies d’actuació es centraran en:

 

- Creació d’una Mesa sectorial on tots els agents implicats hi participin. També s’hi convidaria a la resta de partits polítics i a les entitats més representatives de la societat civil, per tal de generar unes sinergies imprescindibles entre el sector i la societat.

 

- Foment de la rehabilitació, la sostenibilitat, la innovació i la internacionalització:

 

1. Zones turístiques degradades

2. Zones residencials degradades

3. Habitatges

4. Cascs antics de municipis i Conjunts històrics

5. Patrimoni arquitectònic i cultural

 

- Aprovació de la Llei de Sòl, una llei entesa com a eina de regulació dels tràmits urbanístics, que integra normativa referent a medi ambient, paisatge o habitatge (reserves de sol per HPO) en una sola norma. En paisatge es definirà un Catàleg que posteriorment es traslladarà a les totes normes amb un sòl informe d’adaptació.

 

- Elaboració d’una Llei insular d’inspecció Tècnica d’edificis

 

- Impuls a les mesures de foment de l’eficiència energètica

 

- Implantació d’energies renovables

 

- Pla d’obra pública en infraestructures ferroviàries (tramvia, tren a Alcúdia, a Cala Rajada i al Migjorn), continuar amb la integració tarifaria i definició de les infraestructures necessàries.

 

- Pla d’obra pública en infraestructura social i educativa

 

- Impuls a l’HPO en règim de lloguer. En un escenari com l’actual no tot podrà ser sector públic i es necessitarà col·laboració público-privada en la promoció de l’HPO i en l’execució i la gestió de les infraestructures.

 

- Impuls i manteniment d’un patrimoni de sol públic mitjançant les reserves per a HPO; concertació público-privada en la gestió de l’estoc d’habitatges acabats i no venuts.

 

- Pla per a prioritzar la sortida al mercat dels habitatges buits. Creació d’un instrument públic capaç de gestionar un “banc de sol” no líquid, de manera que les entitats financeres puguin activar finançament en els sols líquids. D’aquesta manera es podrien suplir les carències que en matèria de sol té l’IBAVI.

 

- Pla de Finançament mitjançant crèdits i avals per a la posada en pràctica d’aquestes polítiques.

 

- Pla de finançament autonòmic per a reduir la morositat i accelerar els pagaments

 

- Millora de la formació al sector (especialitzada, FP i universitària).

 

- Impuls a sectors estratègics: creació de zones logístiques al voltant de les grans infrestructures, ports i aeroports, amb la reconversió de zones industrials existents i actualment poc utilitzades.

 

Entre les mesures a activar immediatament hi hauria un Pla Integral amb una dotació de 60 milions d’€ (per a 2012 i 2013) per a la rehabilitació d’habitatges i per a la recuperació i/o renovació  dels centres històrics dels pobles i dels barris de ciutats, perquè a la vegada es creïn sinergies que fomentin el comerç, el turisme interior i millorin la qualitat de vida de les persones. Això es faria mitjançant la planificació a curt i mig termini, la redistribució de recursos i la Llei de Barris del Govern i s’ajuntaria amb aportacions d’altres administracions com el Consell de Mallorca, l’1% cultural del Govern Central i el Pla Urban de l’UE.

 

Per tal de reforçar aquest pla, la coalició considera imprescindible l’elaboració (i la priorització en el cas d’estar aprovats) dels Catàlegs de Patrimoni Històric i Arquitectònic Municipal per part dels ajuntaments. Es tracta d’una eina bàsica per marcar els objectius prioritaris en l’actuació a cada municipi i aniran acompanyats de la declaració de Conjunts Històrics i l’aprovació dels seus plans especials.

      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: