"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 12/03/2011

Medi Ambient inicia la declaració de Monument Natural la Cova del Pas de Vallgornera i amplia la protecció del territori a Eivissa

La Conselleria que lidera Biel Vicens ha aconseguit tres fites més aquesta setmanes en la protecció del medi ambient i el territori de les Illes Balears amb l'ampliació del PORN de cala d'Hort i Cap LlentriscaEl Consell de Govern aprovar aquest divendres iniciar l’ampliació del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals de cala d’Hort i cap Llentrisca, a Eivissa. A proposta del departament de Medi Ambient, es protegeix una superfície que quadruplica l'anterior i recupera la protecció ambiental derogada pel Govern del PP.

 

La zona coneguda com a cala d’Hort, cap Llentrisca, sa Talaia, els Illots de Ponent, es Vedrà i es Vedranell, és un dels espais naturals més importants d’Eivissa. Aquesta zona té com a característiques principals la bellesa dels paisatges, l’interès dels usos tradicionals, la representativitat dels ecosistemes, la singularitat de la flora, la fauna, les formacions geomorfològiques i els importants valors etnològics, ecològics, estètics, educatius i científics tant de la part terrestre com de la marina, inclosos els illots. El reconeixement de tots aquests valors es concretà amb la declaració, l’any 2002, del Parc Natural de cala d’Hort, cap Llentrisca i sa Talaia, i les reserves naturals des Vedrà i es Vedranell i dels illots de Ponent.


L’any 2005, es derogà el Parc Natural però es mantingueren les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els Illots des Ponent. En definitiva, només quedaren sota una figura de protecció i gestió ambiental els illots, l’àmbit marí i una part ínfima de l’àmbit terrestre. Així, gairebé tota la part terrestre del parc natural quedà desprotegida des del punt de vista ambiental, i únicament restà sotmesa a ordenació territorial i urbanística.


El nou àmbit proposat per al PORN de cala d’Hort i cap Llentrisca ha estat consensuat amb el Consell d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. Incorpora part de l’àmbit terrestre que quedà desprotegit, des del punt de vista ambiental, l’any 2005 i amplia l’àmbit marí de protecció. A més, hi afegeix un seguit de finques (es Murteret den Gustinet, es Racó d’en Jaume Torrer, es Pla de sa Fita ies Puig Negre) que hi queden incloses íntegrament a petició de la seva propietària.


Durant la tramitació del procediment per a l’aprovació d’un PORN no es poden dur a terme actes que suposin una transformació sensible de la realitat física i biològica que pugui arribar a fer impossible o dificultar de forma important la consecució dels objectius del pla. Fins a l’aprovació del PORN, no es pot atorgar cap autorització, llicència o concessió que habiliti per dur a terme actes de transformació sensible de la realitat física o biològica, sense un informe favorable de l’Administració ambiental.

Cova del Pas de Vallgornera, Monument Natural


El Consell de Govern també va aprovar divendres, a proposta de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, l'inici del procediment de declaració de la Cova del Pas de Vallgornera, al municipi de Llucmajor, com a Monument Natural.


Amb aquesta declaració es pretén protegir els valors naturals de la Cova des Pas de Vallgornera que són indubtables i d’un interès enorme, ja que es tracta d'una cavitat càrstica pràcticament inalterada per la intervenció antròpica i representa un exponent paradigmàtic de la diversitat d'hàbitats subterranis existents al sud i llevant de Mallorca. L'especial rellevància de la cova obeeix al seu excepcional interès geoecològic i a la seva ubicació en la proximitat de la línia de costa, la qual cosa al mateix temps la converteix en un ecosistema subterrani especialment vulnerable.


A més, d'aquesta manera es podran identificar les actuacions prioritàries i establir els instruments necessaris que permetin assegurar el manteniment de l'estat i funcionalitat de l'ecosistema subterrani i del medi físic en general. Així com incidir positivament en el coneixement del patrimoni natural en l'àmbit de la cova.

Indicadors de sostenibilitat per a les DOT


També a proposta de Medi Ambient, l’executiu va donar el vistiplau als nous indicadors de sostenibilitat per a la redacció de la memòria de les DOT. Com a instrument per a l’ordenació territorial de les Illes Balears en el seu conjunt, les DOT tenen com a objectiu aportar un model territorial global per al desenvolupament sostenible de les Illes Balears i marcar les grans línies del desenvolupament territorial futur, els criteris respecte als quals es desenvoluparan les ciutats, espais rurals, infraestructures i espais naturals.

Enllaços

Vídeo sobre la Cova del Pas de Vallgornera


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: