"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 18/10/2001

ENE valora positivament el traspàs de competències de Benestar Social al Consell d'Eivissa i Formentera

Entesa Nacionalista i Ecologista (ENE) fa una valoració positiva del traspàs de competències en matèria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears al Consell d’Eivissa i Formentera.

D’entrada, l’Entesa es felicita d’aquesta nova passa endavant en el compliment de les previsions contemplades a l’Estatut d’Autonomia, l’article 39 del qual atribueix tota una sèrie de competències als Consells.

A més de l’anterior, i com és lògic, s’ha de tenir molt en compte en quines condicions es produeix aquest traspàs de competències, ja que una mala dotació econòmica de les mateixes podria hipotecar les polítiques futures a dur a terme pel Consell, en aquest cas en una matéria tan important com Benestar Social. En aquest aspecte, l’Entesa també en fa una valoració clarament positiva.

Cal tenir en compte que quan aquestes competències eren gestionades des del Govern de les Illes Balears, les Pitiüses rebien menys d’un 5% de les inversions totals, una xifra clarament discriminatòria i molt per davall del pes específic d’Eivissa i Formentera dins del conjunt de les Illes Balears. En canvi, en la llei de transferències ara aprovada es preveuen inversions directes en infraestructures per compensar el dèficit històric de les Pitiüses en aquesta matèria, alhora que s’estableix un mecanisme perquè la despesa per habitant en matèria de benestar social s’iguali amb la resta de les Illes Balears.

L’Entesa jutja d’una extraordinària irresponsabilitat i d’un cinisme fora mida el vot en contra de la llei de transferències dels consellers eivissencs del PP al Parlament de les Illes Balears, tot considerant que ha estat aquest mateix partit el responsable de la discriminació patida pels ciutadans de les Pitiüses en matèria de Benestar Social durant els vints anys que ha governat tant al Consell Insular com a l’executiu autonòmic.

ť
      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: