"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 22/10/2003

El PSM demana que les modificacions del reglament del Consell de Mallorca s’aprovin per unanimitat

El PSM demana diàleg i consens entre totes les formacions polítiques per tal d’aprovar, si s’escau, les modificacions del reglament del Consell de Mallorca. Els nacionalistes consideren que les modificacions del reglament han de continuar aprovant-se per unanimitat, com fins ara, i que no seria acceptable que els canvis en les regles de joc democràtic es fessin unilateralment des del govern. En aquest sentit i davant la proposta del nou reglament orgànic que el govern de Mallorca presentarà el proper divendres en comissió informativa, el PSM sol·licita la creació d’una comissió específica per a tractar aquesta qüestió i per a què, sense presses i sense pauses, totes les formacions polítiques puguin debatre i fer les aportacions que considerin necessàries.

El PSM manifesta la seva voluntat d’arribar a un acord amb totes les forces polítiques per tal de modificar el reglament per a què doni resposta a la nova dimensió política que el Consell de Mallorca ha adquirit en els darrers anys. Els nacionalistes consideren que el Consell ha crescut en competències i en volum de feina i, per tant, és necessari augmentar les fórmules de control de poder i establir els mecanismes imprescindibles per a què l’oposició pugui fer les seves propostes i s’obrin els debats pertinents. En aquest sentit, el PSM posa com a exemple el cas de l’Institut de Serveis Socials i Esportius que gestionant una tercera part del pressupost del Consell no convoca cap reunió específica per donar comptes del pressupost, mentre que d’altres instituts amb menys volum pressupostari, com l’Institut Hípic, sí que convoquen aquestes comissions.

El PSM no comparteix que la proposta presentada per UM es limiti a reduir els drets de l’oposició i a adoptar prevencions respecte a la participació de la ciutadania en els debats i en les decisions polítiques, quan precisament el que s’hauria de fer és fomentar la democràcia participativa.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: