"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 22/09/2003

El PSM vol que els Consells Insulars participin a la Comissió Mixta que ha d’examinar les propostes de les companyies aèries

El grup de consellers del PSM presentarà una moció al Ple del Consell de Mallorca per tal que aquesta institució Insti al Govern de les Illes Balears a donar participació als Consells Insulars en la Comissió Mixta que s’ha de crear per examinar les propostes de les companyies aèries.

El PSM lamenta que la declaració prevista de Servei Públic en les rutes aèries entre les Illes Balears no inclou les rutes amb aeroports de la península. En aquest sentit, els nacionalistes consideren que Mallorca i la resta de les illes, en menor o major grau, veuen condicionat el seu desenvolupament econòmic, social i cultural per mor del fet insular i que la necessitat de desplaçament aeri al continent és una mancança en moltes circumstàncies (intercanvi comercial, estudis, salut...). Per això, el PSM vol que el Consell de Mallorca insti el Govern de les Illes Balears a fer les gestions oportunes davant el Ministeri de Foment del govern de l'estat, i davant la U.E., a fi que la Declaració d'Obligacions de Servei Públic en les rutes aèries de les Illes Balears inclogui, a més del vols entre illes, alguns vols entre les Illes Balears i aeroports peninsulars.

Per altra banda, el PSM considera que la garantia pública del principi d'igualtat d'oportunitats implica l'accés universal a les tarifes bàsiques, per la qual cosa el Govern de l'Estat ha de garantir tarifes assequibles sense que la pretesa manca de rendibilitat pugui servir d’excusa. En aquest aspecte, el grup de consellers del PSM manifesta que les tarifes anunciades per als vols interinsulars resulten excessives i sensiblement superiors a les que regeixen a les Illes Canàries per a distàncies similars. Els nacionalistes volen que el Consell de Mallorca insti el Govern de les Illes Balears a fer les gestions oportunes davant el Ministeri de Foment del govern de l'estat, i davant la U.E., a fi de rebaixar les tarifes inicialment previstes i recorden que el Reglament europeu nº 2408/92 de juliol de 1.992, relatiu a l'accés de les companyies aèries a les rutes aèries intracomunitàries, al seu article 4, estableix uns requisits perfectament compatibles amb la situació de les Illes Balears.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: