"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 09/09/2003

El PSM presenta una moció al Consell de Mallorca contra la variant de Llucmajor i de l’autopista entre s’Arenal i Llucmajor

El PSM presenta una moció al Consell de Mallorca contra la variant de Llucmajor i de l’autopista entre s’Arenal i Llucmajor argumentant que la competència en matèria de planificació de carreteres correspon als Consells Insulars, d’acord amb la llei 16/01, de 14 de desembre, d’atribució de competències als consells en matèria de carreteres i camins. Els nacionalistes volen que el ple del Consell insti el Govern de les Illes Balears a que retiri els projectes d’autopista s’Arenal-Llucmajor i de la variant de Llucmajor que ha sotmès a informació pública i que opti pel desdoblament de l’actual carretera Palma-Llucmajor i per un traçat de variant més propera al nucli urbà i de característiques similars a les duplicacions de calçada, descartant la tipologia d’autopista 

Els nacionalistes recorden que aquests projectes varen tenir una forta oposició social i bona part de la informació que conté el projecte és desfasada i s’ignoren estudis posteriors (com el de desdoblament de la carretera PM-602) i obres ja executades (reforma de la carretera de s’Estanyol).

El PSM afirma que de la documentació exposada se’n desprèn que la justificació dels traçats escollits per autopista i la variant, és la necessitat d’absorbir la major part del trànsit Palma-Manacor. Això no obstant, els nacionalistes consideren que la solució a aquest trànsit prevista en el Pla Director Sectorial de Carreteres vigent, després de la modificació puntual aprovada pel Consell de Govern de 20 d’abril de 2001 (BOIB de 12 de maig), és el desdoblament de la carretera Palma-Manacor. Una proposta de consens que encara no ha estat executada.

El PSM apunta que el mateix Pla Director Sectorial preveu un desdoblament (que no autopista) entre S’Arenal i Llucmajor, i la variant de Llucmajor. En aquest sentit, els nacionalistes opinen que la variant projectada està dimensionada, innecessàriament, com a autopista i, per tant, un enorme impacte i consum territorial; a més, s’allunya innecessàriament del nucli de Llucmajor.

ť
      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: