"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 22/07/2001

ENE considera injust i discriminatori per a les illes el model de finançament autonòmic proposat pel PP

Aquest model presentat pel Govern de l’Estat, i que serà tractat a la cimera del Consell de Política Fiscal i Finançera a Madrid, el proper 27 de juliol, contempla un cessió del 30% de l’IVA i un percentatge a determinar sobre els impostos especials (alcohol, tabac, joc, etc.). Aquesta proposta esdevé absolutament insuficient a l’hora d’eixugar d’una manera raonable els més de 16.000 milions de pta. de dèficit fiscal que pateixen Eivissa i Formentera. Aquesta és la diferència entre allò que els ciutadans de les Pitiüses pagam en impostos i el que després ens és retornat, ja sigui en recursos econòmics per a la nostra autonòmica o en forma de serveis i inversions estatals (el dèficit a nivell balear és de 150.000 milions).

A més, tot indica que el Govern de l’Estat no pensa tenir en compte per res la realitat poblacional de les nostres illes. En aquest sentit, cal recordar que tant les Pitiüses com el conjunt de les Balears han estat un dels territoris de tot l’Estat amb un augment més important de la població en els darrers anys –a causa, bàsicament, de la immigració laboral-.

La no consideració d’aquesta realitat ja li va costar molt car a les nostres illes en el seu moment. Així, en el model de finançament aprovat per al període 1996-2001, el govern de l’Estat es va regir pel padró de Balears de 1988, en el qual figurava una població de dret per a tota la Comunitat de 679.000 habitants. Una xifra molt inferior a la realment existent fins i tot quan va entrar en vigor aquest model, l’any 97 –no diguem ja res de l’existent a dia d’avui.- Aquest fet ha suposat per al conjunt de les nostres illes una pèrdua de més de 25.000 milions de pta. en cinc anys. I per si tot això fos poc, tampoc es té en compte la població no censada, i que a causa de l’estructura econòmica de la nostra Comunitat –per exemple, el gran volum de treballadors de temporada- és molt més elevat que a altres llocs.

L’Entesa considera, en definitiva, que el PP continua donant mostres d’una absoluta insensibilitat envers les nostres illes. Una actitud plenament compartida per aquells membres d’aquest partit que teòricament haurien de defensar els legítims interessos de les Pitiüses a Madrid. Davant una qüestió tan important com és el nou model de finançament algú sap, per exemple, quina és l’opinió del senador per Eivissa i Formentera?


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: