"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 04/07/2001

El PSM expressa la seva coincidència amb el Sindicat d’Exclosos en favor del manteniment de l’Hospital General com a Centre Sanitari d’Aguts

El PSM-Entesa Nacionalista vol fer públic el seu suport al manifest del Sindicat d’Exclosos en favor del manteniment de l’Hospital General de Palma com a Centre Sanitari d’Aguts, tot i que evidentment, s’haurà de fer una valoració de les prestacions sanitàries del Centre per fer-lo compatible amb l’obertura de l’Hospital de Son Llàtzer.
Consideram que la situació actual del sistema sanitari públic a Balears no permet el tancament immediat de cap centre públic i que cal una revisió urgent de la planificació sanitària. Abans de permetre la pèrdua de llits d’aguts, s´ha d’assegurar la qualitat assistencial, cosa que sembla que no es podrà aconseguir amb tan sols l’obertura de l’hospital de Son Llàtzer.
Existeixen una sèrie de factors a considerar abans de prendre qualsevol decisió, com són, la saturació de Son Dureta; la necessària reforma de Son Dureta, que implicarà la reducció del nombre de llits i de l’activitat mentre els treballs de condicionament es duen a terme; la menor taxa de llits hospitalaris d’aguts de l’Estat; el creixement de les llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques (malgrat totes les operacions de maquillatge que l’INSALUD està efectuant); el creixement demogràfic, especialment important per l’increment dels immigrants; l’augment de la demanda de serveis sanitaris per part de la població; el retard en la construcció de l’Hospital d’Inca; i la negativa per part d’un nombre important de treballadors del Complex Hospitalari a ser traslladats a Son Llàtzer.
Tot plegat ens fa pensar que estam molt lluny d’assolir uns nivells dignes a curt termini de qualitat d’atenció sanitària pública, i que ara no és el millor moment per reduir l’oferta de llits públics. Consideram que tots els motius esmentats ens haurien de fer reflexionar abans de començar el desmantellament de qualsevol hospital públic, però, a més, l’Hospital General presenta un valor sanitari i social afegit per la seva ubicació. Consideram que els recursos sanitaris han d’estar el més a prop possible de les necessitats , que no es pot separar de manera nítida la part social de la sanitària, i que el model de societat que volem reclama una ciutat viva que no obligui els seus ciutadans a un desplaçament constant per accedir als serveis públics.
Per tot això demanam a l’INSALUD les inversions adients per proporcionar d’una vegada un sistema sanitari públic digne i proporcionat a les necessitats reals de la població de Balears a mig i llarg termini. També demanam a la Conselleria de Sanitat un esforç per analitzar la situació, valorar el Pla Sociosanitari i per fer entendre a l’INSALUD que ja n’hi ha prou de patir per uns recursos sanitaris i sociosanitaris d’aquest País per davall de la mitjana estatal i que després de molts d’anys de mancances ben bé ens mereixem el coixí, la seguretat i qualitat que ens poden oferir el manteniment de l’Hospital General.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: