"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 05/07/2001

Propostes del PSM-Entesa Nacionalista respecte a l'ampliació de la moratòria urbanística de Mallorca

En el dia d'avui i en roda de premsa, el Secretari General del PSM, Mateu Morro, i pel Portaveu Instucional Adjunt, Antoni Alorda, han presentat als mitjans de comunicació la carta que han enviat al Conseller d'Urbanisme del Consell de Mallorca, Sr. Rafel de Lacy, donant-li a conèixer el posicionament del PSM sobre la nova moratòria urbanística de Mallorca, i a on es concreten les propostes de millora que fa el PSM . Per la seva importància, reproduïm íntegrament el contingut d'aquesta carta:

"A l'atenció de l'ble. Conseller, Sr. Rafel de Lacy:
Una vegada heu decidit fer públic l'anunci de la nova norma territorial cautelar prèvia a l'aprovació del Pla Territorial de Mallorca, resulta urgent convocar els grups polítics que donen suport al govern del Consell i, posteriorment, convidar també el grup popular, a fi de consensuar els termes de la moratòria. La negociació ha de ser certament contra-rellotge per pal·liar els efectes nocius -de crida- que suposa anunciar una mesura restrictiva abans d'adoptar-la formalment. Per part del nostre grup, com bé saps, compartim d'enrere la conveniència d'una norma cautelar de més abast que la que fou aprovada en el Ple de dia 25 d'octubre de 2000. Sabeu que, més que el debat sobre tipologies, el nostre grup s'interessava per les zones més sensibles que s'havien de sostreure del procés edificatori, o on aquest s'havia de ralentitzar (via quotes, per exemple), parlàvem dels nuclis costaners, de l'àrea metropolitana de Ciutat, dels sòls urbanitzables no consolidats i del sòl rústic. En qualsevol cas, l'anunci s'ha concretat en una proposta d'una altra mena, basada en una sensibilitat diferent, sobre la qual vos transmetem els punts que, tal com vos hem apuntat aquests dies, pensam que la mesura hauria d'incorporar. En primer lloc, la moratòria no ha d'impedir l'accés a l'habitatge als mallorquins de menor poder adquisitiu. Els joves que es volen independitzar, les famílies que volen adquirir un habitatge en propietat, no s'han de veure afectats per les restriccions edificatòries. En cap cas, els ciutadans que cerquen una primera residència no han de pagar els excessos edificatoris provocats per la construcció de segones residències o places turístiques. A més, les Administracions públiques tenen l'obligació, en l'actual situació, de promoure habitatges a un preu assequible per la majoria de ciutadans. Al respecte proposam dos punts:
1) Els habitatges de protecció oficial han de quedar exclosos de la moratòria.
2) Les "cases de poble" tradicionals (normalment planta i pis) han de quedar excloses de la moratòria. Per altra part, la moratòria, tal com l'ha presentada Unió Mallorquina, provocarà, de manera inevitable, el desplaçament de la construcció de sòl urbà a sòl rústic i la creació i consolidació de noves urbanitzacions. Si durant dos anys es restringeix la construcció en sòl urbà es generaran unes expectatives que augmentaran, encara més, la construcció al sòl rústic, precisament un dels problemes d'ordenació territorial que patim a Mallorca. Per això proposam:
3) La moratòria ha d'afectar els habitatges en sòl rústic.
4) La moratòria ha d'afectar els sòls urbanitzables i ha d'evitar l'aparició de noves urbanitzacions. Esperam, doncs, una prompta convocatòria per debatre la incorporació d'aquestes propostes, així com els suggeriments dels altres grups.

Atentament, (Mateu Morro i Marcé, Secretari General) (antoni Alorda i Vilarrubies, Portaveu Institucional Adjunt). Palma, 5 de juliol de 2001."


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: