"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 05/01/2006

El PSM qualifica d’insuficients i ineficients les mesures del Govern per frenar el “tot inclòs”

Gabriel Vicens considera que les conseqüències de tants d’anys d'una política turística del PP de “deixar fer” fan necessària i urgent una visió estratègica i una planificació seriosa i rigorosa del turisme a les Illes Balears.

NULL

El PSM considera que les mesures enunciades ahir pel Conseller de Turisme, Joan Flaquer, per fer front al problema del “tot inclòs”són totalment insuficients i gens eficients davant un fenomen tan preocupant i greu per a les Illes Balears.

Gabriel Vicens, secretari general del PSM, qualifica aquestes mesures de “estratègia de maquillatge polític” per sortir al pas de les denuncies generals i reiterades de passivitat, de deixadesa i inoperància del Govern pel que fa a aquest tema.

Els nacionalistes afirmen que fins i tot la Comissió d’experts del tot inclòs (TI), en el seu informe, ha qualificat aquesta modalitat turística com a perjudicial: “el seu creixement i una tendència a la monomodalitat, no tan sols és indesitjable sinó que a mig termini resultaria perjudicial, tant pel sector de l’allotjament com per l’economia de les Illes Balears”.

Cal recordar, en aquest sentit, que el TI gràcies a la passivitat de l’executiu ja està molt estès a Mallorca i en alguns indrets turístics és fins i tot massiu. Així mateix, a les sessions de la comissió, molts operadors turístics han previst un creixement espectacular d’aquesta modalitat. L’informe indica clarament que la proliferació del TI contribueix a un model de turisme en declivi i també ajuda en molts casos a la baixa qualitat turística.

Gabriel Vicens considera que les conseqüències de tants d’anys d'una política turística del PP de “deixar fer” fan necessària i urgent una visió estratègica i una planificació seriosa i rigorosa del turisme a les Illes Balears. En aquest sentit Gabriel Vicens recorda les reflexions que el representant del PSM, Mateu Picornell, ha plantejat repetidament a la Comissió: “no hi ha dubte que tota activitat que tengui efectes negatius i perjudicials per al turisme s’ha regular i quan hi ha massa coses que no s’han controlat a temps, quan la despreocupació ha afectat estructuralment el turisme, la solució és la reconversió cap un rejoveniment d’un nou model turístic, planificat i ben gestionat”.

El PSM veu inadmissible que en aquestes altures el Conseller Flaquer, davant la urgència de polítiques turístiques realment actives i eficients digui que “al TI no cal demonitzar-lo i que excusi el seu creixement per la gestió turística del 2002-2003”.

Gabriel Vicens reclama més seriositat al Conseller Flaquer; únicament ell i el seu Govern tenen la responsabilitat de regular o prendre les mesures necessàries per evitar l’extensió del TI i els efectes negatius (comprovats i reconeguts) que aquesta modalitat té sobre l’activitat turística general. Calen mesures concretes, més control i nova reglamentació, més exigència de qualitat, garanties de no proliferació i la racionalització de la seva distribució.

Així mateix, el PSM considera que desprès de l’informe dels experts el Govern està obligat a revisar i planificar estratègicament la política turística general, ja no es pot perdre més temps. 
       Gabriel Vicens considera que les conseqüències de tants d’anys d'una política turística del PP de “deixar fer” fan necessària i urgent una visió estratègica i una planificació seriosa i rigorosa del turisme a les Illes Balears.

&source=psm-entesa.cat" target="_blank">

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: