"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 10/11/2005

El PSM denúncia la passivitat i obscurantisme de l’Ajuntament de Marratxí davant les queixes dels veïns de Cas Capità

El Grup municipal del PSM mostra la seva preocupació i culpa l’equip de govern de l’Ajuntament de Marratxí de passivitat i d’ocultar els escrits de denúncia dels veïns, la qual cosa suposa un menyspreu als administrats.

NULL

Concretament els esmentats veïns han presentat 5 escrits de denúncia en relació als renous produïts per grans ventiladors, fuites d’amoníac i  del perill potencial que suposa l’emmagatzement de matèries perilloses per part de l’empresa CARMA S.XXI, que es troba situada annexa al nucli urbà de Cas Capità, a menys de 50 metres de un bloc d’habitatges.

Cal significar que al nucli urbà de Cas Capità té 2.000 habitants.

Aquests escrits de denúncia, registrats a l’Ajuntament  entre el 15 d’abril de 2005 i el 18 d’octubre de 2005, apart de denunciar les molèsties per renous, també mostraven la seva preocupació per les explosions produïdes el 24 de juliol i el 14 d’octubre de 2005, la primera per una fuita d’amoníac que obligà a aïllar els veïns als seus domicilis o evacuar-los dels mateixos per tal de no entrar en contacte amb la substància tòxica i la segona al rebentar un dels filtres utilitzats per depurar l’emissió del gasos a l’atmosfera derivats de les cremes de material orgànic.

No tenint cap resposta ni actuació per part de l’Ajuntament, dia 24 de octubre els veïns iniciaren actuacions per esbrinar l’estat actual del procediment, podent  constatar que les esmentades denuncies no s’han tramitat al departament de medi ambient perquè els tècnics puguin comprovar si l’esmentada empresa compleix l’Ordenança Municipal de Medi Ambient.

De fet les matèries relatives a contaminació per emissió de renous, vibracions i control sanitari del medi ambient són competències de les corporacions locals.(Decret autonòmic 20/87 de 26 de març, Llei 14/86 General de sanitat, Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local).  

Davant tot l’exposat anteriorment el Grup municipal del PSM mostra la seva preocupació i culpa l’equip de govern de l’Ajuntament de Marratxí de passivitat i d’ocultar els escrits de denúncia dels veïns, la qual cosa suposa un menyspreu als administrats.

ť
       El Grup municipal del PSM mostra la seva preocupaciĂł i culpa l’equip de govern de l’Ajuntament de MarratxĂ­ de passivitat i d’ocultar els escrits de denĂşncia dels veĂŻns, la qual cosa suposa un menyspreu als administrats.

&source=psm-entesa.cat" target="_blank">

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: