"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 18/04/2002

Els JEN-PSM demanen als Serveis Ferroviaris de Mallorca el compliment de la Llei de Normalització Lingüística

Els Joves d'Esquerra Nacionalista-PSM demanen als Serveis Ferroviaris de Mallorca, empresa pública adscrita a la Conselleria d'Obres Públiques, que compleixin la llei de normalització lingüística.

Els SFM han instal·lat recentment a l'estació d'Inca uns rètols indicant l'andana corresponent a cada direcció del tren. Aquestes indicacions han estat col·locades únicament en castellà, excloent la llengua catalana.

Segons els JEN aquesta acció demostra una manca de respecte cap a tota la ciutadania d'aquesta illes, que tenen el català com a llengua pròpia, a més d'incomplir la llei de normalització lingüística, que va ser aprovada per unanimitat pel parlament de les Illes Balears i que insta els poders públics a adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l'ús normal de la llengua catalana.

Els Joves nacionalistes recorden a José Antonio Santos, gerent dels SFM, que el català, com a llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ho és també del Govern autònom, del Parlament i dels Consells Insulars, en general, de l'Administració Pública, de l'Administració local i de les corporacions i institucions públiques depenents de la Comunitat Autònoma.

Els Joves d'Esquerra Nacionalista han enviat un escrit al gerent dels SFM, José Antonio Santos, i al Conseller d'Obres Públiques, Francesc Quetglas, en la qual demanen una immediata reparació d'aquesta desafortunada acció, amb el convenciment de que fets d'aquesta naturalesa no es tornin a repetir, i, des de les seves responsabilitats, un major compromís en la defensa de la llengua i de la cultura pròpia de les Illes Balears.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: