"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 20/03/2002

Els JEN-PSM, contraris a la creació de més camps de golf

Davant el debat originat els darrers dies pel que fa als camps de golf, els Joves d'Esquerra Nacionalista volem manifestar la nostra oposició a la construcció de nous camps de golf.

Hi ha qui argumenta la necessitat de construir-hi més camps de golf per tal de promoure el turisme de qualitat i per aconseguir la desestacionalització. Els JEN pensam que aquestes postures són poc reflexives i que la promoció d'un turisme de qualitat i la tan desitjada desestacionalització passen per altres solucions més treballades.

Un turisme de qualitat seria aquell que aprofitaria respectuosament els recursos naturals i culturals propis i genuïns de les nostres Illes. És del tot equivocat voler competir amb altres comunitats mitjançant sistemes artificials i del tot estranys al nostre territori. L'alternativa de qualitat hauria de ser unes cales i platges netes, rutes agroturístiques, cicloturisme, turisme cultural i altres possibilitats que donen les nostres Illes, sense la necessitat d'haver d'importar solucions externes que són inviables a la nostra comunitat. La qualitat del turisme no només s'ha de valorar des d'uns paràmetres estrictament econòmics, sinó que s'ha de tenir present també el cost ambiental que pot ocasionar, que els beneficis socials que puguin generar siguin de profit per a tots els ciutadans i ciutadanes d'aquestes Illes i que els guanys generats repercuteixin positivament a tot el teixit sociocomercial.

Els costos ambientals que suposen els camps de golf són excessius. Els camps de golf consumeixen gran quantitat d'aigua. Encara que aquesta sigui depurada, l'aigua és un bé escàs. A més, per mantenir aquestes espècies vegetals que substitueixen les pròpies i que no estan adaptades al nostre clima li calen grans quantitats de fertilitzants, herbicides, planguicides i altres tractaments. Això sense oblidar el gran consum de territori que generen, en competència directa amb el sector primari i la conseqüent desarticulació del nostre tradicional sistema d'aprofitament de la terra.

Els JEN apostam per un altre model de país. Volem per a la nostra comunitat una diversificació econòmica sostenible amb el medi, que contempli l'agricultura i tot el sector primari, així com la indústria, perquè siguin, juntament amb el sector turístic, els eixos fonamentals de la nostra economia. La proliferació de més camps de golf només contribuiria a l'aprofundiment del monocultiu turístic.

Per tot això els JEN demanem immediatament una moratòria sobre camps de golf i vertaderes solucions de qualitat per al nostre turisme.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: