"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 07/06/2005

El PSM denuncia la doble cara de la Conselleria de Medi Ambient

El PSM considera que el conseller Jaume Font fa un discurs doble i contradictori. Per una banda crea la Direcció General de Canvi Climàtic, organitza l’Oficina de Canvi Climàtic aprofitant el ressò del Dia Mundial del Medi Ambient, i es gasta alegrament molts doblers en publicar i distribuir fulletons de propaganda a través dels mitjans de comunicació.

Però per l’altra, el Sr. Font és conseller de Medi Ambient en un govern del PP que ha demostrat tenir un concepte molt particular del medi ambient. Les infraestructures desmesurades (construcció massiva d’autopistes, noves centrals elèctriques i ampliació de les existents, dessaladores, etc.) que  està duent a terme el Govern Matas i el model territorial de creixement insostenible del PP i UM, són totalment contradictoris amb la protecció de l’atmosfera i del medi ambient en general. De fet, indubtablement contribueixen a accelerar el canvi climàtic.

Gabriel Vicens recorda al conseller, ja que està tan preocupat per el canvi climàtic, que les emissions de gasos d’efecte hivernacle han augmentat a les balears un 56% entre els anys 1990 i 2002 (per sobre de la mitjana estatal, del 38%). Anys en que els diferents governs del PP varen ser incapaços de prendre mesures efectives de reducció i ni tan sols foren capaços d’aprovar un Pla energètic per a les Illes balears.

Precisament és el transport un dels principals causant de l’emissió de diòxid de carboni i altres gasos contaminants a l’atmosfera. I el que fa el govern del PP és crear una gran xarxa d’autopistes, vies ràpides, cinturons, etc. per tota Mallorca que fomenten el transport privat, l´ús massiu de vehicles de motor i desincentiva el transport públic. A tot això cal afegir el gran consum d’electricitat, per tant d’emissió de CO2 , que provocarà la construcció de 4 noves dessaladores, de les nova central elèctrica i de les ampliacions que es fan, dels nous forns incineradors, etc.

La hipocresia del Sr. Conseller arriba a l’extrem de plantejar una reducció ecològica de les emissions de gasos hivernacles gràcies a l’enllaç del cable elèctric amb centrals de la península. Una mesura que trasllada el problema de les emissions a un altre indret de l’Estat. El Sr. conseller de Medi Ambient encara no sap que els problemes ecològics com es canvi climàtic es materialitzin a nivell global, però s’han de tractar en l’àmbit local. Allò que no val, des de l’ètica ecològica, és traspassar els problemes al veïnat més proper.

El PSM demana a la Conselleria de Medi Ambient que es deixi de fer propaganda i actuacions de cara al mostrador i que actuï decididament contra el greu problema del canvi climàtic amb polítiques efectives, clares i transparents. Les Illes Balears han de corregir urgentment la política de transports, territorial i energètica per poder complir les determinacions del Protocol de Kioto.

ť
      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: