"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 12/05/2005

El PSM vol que el Consell de Mallorca destini el seu superàvit a projectes socials i culturals

El PSM opina que els 22.1 milions d’euros de superàvit haurien d’invertir-se en una sèrie de projectes que, ara per ara, no han interessat a l’equip de govern del Consell de Mallorca. Els nacionalistes demanen que s’incrementin els ajuts al desenvolupament i al tercer món, seguint les recomanacions les de les Nacions Unides, que en nombroses ocasions ha sol·licitat que els països rics destinin el mínim de l’1% del PIB a solidaritat internacional.

El PSM també sol·licita que es destini el superàvit del Consell a la construcció d’habitatges socials, i especialment a pisos per a joves en règim de lloguer. Els nacionalistes també demanen que es facin previsions per operacions de reconversió territorial.

Per altra banda, els nacionalistes reivindiquen més inversions en infraestructures culturals:  la xarxa de cases museu de personatges il·lustres de Mallorca i el Museu Marítim. El PSM ha denunciat en diverses ocasions la deixadesa de l’equip de govern envers les cases museu, que són immobles propietat del Consell. Els nacionalistes opinen que el Museu de la Mar és una infraestructura indispensable en una illa que defineix la seva identitat a partir de la mar i que respon a la necessitat d’establir programes d’actuació urgents per a la protecció del patrimoni marítim.

El PSM també considera oportú incrementar de les dotacions econòmiques en patrimoni cultural, sobretot pel que a fa a la contractació  d’equips de catalogació de patrimoni i la continuació de la tasca iniciada a l’anterior legislatura per continuar amb les delimitacions dels perímetres de protecció dels diferents béns culturals que s’han vist interromputs.

Referent al capítol de l’Institut de Serveis Socials i Esportius, que gaudiran del 33% d’aquest superàvit, els nacionalistes opinen que el Poliesportiu Sant Ferran s’hauria d’adequar a les necessitats actuals, sobre tot en una ciutat tan mancada d’infraestructures esportives, és essencial invertir en el seu manteniment.

Altres partides que també s’haurien de veure incrementades, en opinió del PSM, són tots el programa d’Inserció XARXA del Departament de Medi Ambient i que duu a terme una tasca important amb persones en risc d’exclusió, aturats de llarga durada, dones maltractades, menors i ex-toxicòmans. També s’haurien d’incrementar les dotacions econòmiques per a la contractació  de treballadors en atur en el marc del conveni de col·laboració entre el SOIB i El Consell, per a la realització d¡obres d’interès general a les finques propietat del Consell i en restauració de pedra en sec.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: