"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 27/01/2015

Insistim: cal suprimir el ‘nivell 33’

Nel Martí: "és intolerable mantenir el 'nivell 33' en cap dels seus termes, no té cap lògica, i el que ha de fer el Govern és eliminar-lo del tot"El Grup MÉS reitera la proposta de suprimir l’anomenat ‘nivell 33’, o, en tot cas,  limitar el nombre de nivells que poden consolidar seguint el sistema de promoció actual funcionarial i que donen dret a un plus salarial per a funcionaris que han estat alts càrrecs.

 

A dia d’avui, l’obtenció del nivell 33 està previst a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que s’aplica a tot el territori espanyol  i que està regulada per una Llei Orgànica estatal. Aquesta llei, per tant, s’aplica, a dia d’avui, a tots els polítics funcionaris de l’administració estatals, com també, els de les administracions autonòmiques a través del desplegament de les pertinents lleis de funció pública autonòmica. El que fan les comunitats autònomes, com és fa a les Illes Balears, és traslladar aquest dret estatals als polítics funcionaris de les administracions autonòmiques. Així, el Grup MÉS recorda que el camí més ràpid i just per a tots els treballadors seria la modificació de la llei estatal, cosa que és competència de les Corts espanyoles (Congrés i Senat).

 

No debades, el Grup MÉS recorda que, mentrestant no es canvia la llei estatal, la Comunitat Autònoma és competent per canviar la llei de funció publica autonòmica. És per això que el Grup MÉS  ja ha presentat reiterades vegades la proposta de modificar o suprimir el nivell 33 a través d'esmenes a tots els pressuposts de la CAIB i també en forma de proposicions no de llei, i cada vegada el PP les ha rebutjades.

 

Cal recordar que, tal i com ja vam fer públic el febrer d’aquest mateix any, vam presentar esmenes a l'avantprojecte de Llei Funció Pública per a "suprimir totalment" el complement salarial per aquells funcionaris que es reincorporen al seu lloc de treball després d'haver ocupat determinats càrrecs públics durant dos anys (en el text actual d'avantprojecte) o quatre anys continuats (en el recent anunci del Govern, no materialitzat encara en cap proposta o limitar  ) o, en tot cas,  limitar el nombre de nivells que poden consolidar seguint el sistema de promoció actual del sistema de carrera funcionarial actual vigent per tots les funcionaris .

 

Per altra banda, en la línia de l'esmentat, el Grup MÉS recorda que "aquesta legislatura el Parlament balear ja ha aprovat, amb l'abstenció del PP i PSOE, una proposició no de llei del Grup MÉS per la qual s'insta el Govern que permeti ascendir a un màxim de dos nivells als polítics que tornen a la seva plaça de funcionari, amb el que impediria saltar tots els nivells i passar directament al 30. Tanmateix el Govern no ha donat compliment a aquest acord, i ateses les circumstàncies actuals (la crisi, les retallades, el desprestigi de la política...) "és intolerable mantenir el 'nivell 33' en cap dels seus termes, no té cap lògica, i el que ha de fer el Govern és eliminar-lo del tot", segons paraules del diputat Nel Martí.

 

En l'inici de la tramitació legislativa del text del PP sobre la Llei de transparència, el Grup MÉS presentarà les corresponents esmenes entre les quals tornarà proposar l'eliminació del nivell 33.

 

Finalment, el Grup MÉS lamenta que el PP utilitzi sistemàticament subterfugis per modificar lleis per la porta de darrere, evitant els tràmits normals i les garanties que impliquen, per beneficiar els seus.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: