"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 05/04/2005

El PSM vol que el Consell col·labori amb els ajuntaments amb mesures per “retornar les ciutats als infants”

El PSM vol que el Consell de Mallorca engegui una campanya informativa i de captació amb l’objectiu que els ajuntaments impulsin mesures (preferiblement un pla d’actuació municipal) perquè la ciutat respongui a les necessitats dels infants i, així, se faci més humana i habitable per a tothom.

Antoni Alorda, portaveu del PSM al Consell de Mallorca considera que “la proliferació de cotxes per tota la ciutat, les distàncies d’alguns serveis i equipaments o motius diversos d’inseguretat, han dificultat l’exercici del dret dels nins a jugar i a circular per la ciutat. Les administracions públiques han de redraçar aquesta situació, donat que les normes d’urbanisme, de policia o de benestar social no garanteixen l’exercici dels drets dels nins i nines, i les administracions no han estat prou diligents per remoure els obstacles que en dificulten la plena efectivitat”.

Els nacionalistes presentaran una moció al Ple del Consell en la qual també demanaran al Consell que contribueixi directament a l’objectiu de què les ciutats i pobles tenguin més presents els nins. El PSM demanarà a la institució insular l’elabori un Pla tipus perquè els ajuntaments, amb la participació activa i sincera dels ciutadans més petits (a través de Consells dels infants), l’adaptin al seu municipi i que el Consell creï una línia d’ajudes prou atractiva per animar els ajuntaments a implementar les mesures que estableixi el Pla d’actuació.

Antoni Alorda considera que, per exemple, s’hauria d’establir una sèrie de criteris urbanístics per garantir el dret dels nins i nines a jugar defora, prop de ca seva i segurs, a desplaçar-se fàcilment per dins la ciutat, en especial els itineraris des de ca seva fins a les escoles i els espais lliures. Segons el portaveu nacionalistes “aquests criteris s’haurien d’incorporar al Pla Territorial de Mallorca perquè siguin d’aplicació als planejaments municipals”. Alorda també sol·licitarà que, “en els supòsits en què així s’escaigui, el Consell de Mallorca s’adreci al Parlament perquè inclogui els dits criteris en una futura llei del sòl”. En aquest mateix sentit, Alorda considera que “mentrestant no se modifiquin aquests instruments, la Comissió Insular d’Urbanisme podria imposar les prescripcions escaients als planejaments municipals en compliment de la Convenció Internacional sobre els drets dels infants.

El PSM recorda que a principi dels anys 90 va néixer a Europa un projecte anomenat “La ciutat dels infants” arran de l’experiència de F. Tonucci, com també existeix la Xarxa de ciutats educatives. Segons el portaveu del PSM “es tracta de treballar per fer de la ciutat un lloc més adequat per als nins i les nines, amb la seva participació, però no només per a ells, al cap i a la fi, una ciutat milor pels nins és una ciutat millor per a tots. La creació de “Consells dels infants”, format per nins de sis a onze anys, permet veure la ciutat amb uns altres ulls, escoltar i aprendre dels nins, i aconsegueix també fer-los sentir responsables de la seva ciutat, és a dir, forma ciutadans i compromet cívicament.

ť
      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: