"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 05/08/2013

La coalició MÉS reclama seny a la Conselleria d’Educació i que readmeti immediatament dels directors de secundària cessats

El grup MÉS presenta una proposta al Parlament per tal de recuperar el diàleg amb la comunitat educativa i evitar que els infants i menors de les nostres escoles siguin víctimes d’un govern irresponsable i totalitariEl grup parlamentari impulsa una Proposició No de Llei per tal de exigir al Govern i en concret a la Conselleria d’Educació que recuperi el seny i readmeti de forma immediata als directors d’instituts de secundària cessats i expedientats.


La coalició apel·la al sentit de la responsabilitat que tot govern ha de tenir davant tota la comunitat educativa, i de retruc, amb bona part de la societat balear. “Demanem seny, responsabilitat i capacitat de diàleg per evitar la imposició pròpia de governs autoritaris. Tenim un sistema democràtic i un convivència social i educativa que no es pot rompre de cop per culpa d’uns governants que volen imposar una ideologia totalitària”, afirma Fina Santiago. A més, Santiago afirma que el Govern viu al marge de la realitat educativa, que s’ha aïllat del sector educatiu i que si hi ha conflicte Bauzà n’és el responsable directe.

 

La coalició MÉS considera imprescindible que abans del dia 1 de setembre la Conselleria d’Educació restableixi el diàleg amb la comunitat eductiva, els directors i els docents, per tal de garantir que l’inici del curs escolar es podrà dur a terme. És responsabilitat del Govern recuperar el clima de confiança necessari entre els professionals que coneixen de primera mà la realitat de la seva escola i l’Administració per tal que, des del consens i el diàleg, es puguin prendre les mesures necessàries per tal de donar respostes a les autèntiques necessitats dels centres, per tal de poder dur a terme un ensenyament de qualitat que permeti desplegar totes les capacitats de l'alumnat.

 

Cal recordar que el que la conselleria va considerar com un acte de “desobediència oberta a les ordres o instruccions d'un superior”, en realitat l’aprovació i la modificació del Projecte de Tractament Integrat de Llengües és competència del Consell Escolar del Centre. En compliment de la Llei Orgànica d’Educació 2/2006 de 3 de maig, atès que el Projecte de Tractament Integrat de Llengües forma part del Projecte Educatiu de Centre, i perquè així ho estableix el mateix Decret 15/2013. Així idò, l’Equip Directiu no té capacitat legal per dur a terme la proposta de modificació requerida del Projecte de Tractament Integrat de Llengües.

 

L’aplicació del Tractament Integrat de Llengües i ara aquest darrer cop d’estat a les escoles, ha suposat un atemptat contra l’autonomia dels centres, la capacitat dels Consells Escolars i l’autoritat dels professionals educatius que coneixen de primera mà la realitat de les aules.

 

Per tot això, el grup parlamentari MÉS presenta les següents propostes de resolució:

 

1- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport als directors cessats, així com als respectius Consells Escolars i comunitats educatives.


2- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears a fer efectiva la seva immediata readmissió.


3- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Educació a respectar, tal i com marca la llei, les competències dels Consells Escolars dels Centres i, per tant, a acceptar, de forma democràtica, les seves decisions.


4- El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera d'Educació a recuperar el clima de diàleg necessari per tal que els centres escolars puguin centrar tots els seus esforços en desenvolupar amb normalitat la seva tasca educativa.

Newlayer...

      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: