"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 19/04/2013

El PP de Cort ha augmentat la plantilla de directius d’EMAYA de 14 a 38 en dos anys

MÉS per Palma denuncia la opacitat en la informació sobre la plantilla orgànica de l’empresa pública i alerta de la nova creació de càrrecs de confiança des de l’entrada del PP al govern de CortLa regidora de la coalició ecosobiranista a l’Ajuntament de Palma Marisol Fernández alerta de la gestió del personal de l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, EMAYA. Fernández ha detectat que l’empresa ha modificat substancialment la seva estructura de personal de l’Àrea de Medi Ambient en relació al nombre de personal de serveis i directius, enginyers i tècnics.

Concretament, i segons el recull de les dades publicades en els Comptes Anuals d’EMAYA, veiem com a l’àrea de medi ambient, s’ha passat de tenir 14 directius, enginyers i tècnics a comptar fins a 38, augment que es va produir durant l’any 2011. Així mateix, el personal de serveis va disminuint, en total en 34 treballadors entre 2011 i 2012.


A més, davant les reiterades denuncies dels sindicats de l’àrea de medi ambient i les noticies aparegudes en premsa sobre la proliferació de nomenaments de lliure designació i la contractació de directius, MÉS per Palma considera que el PP està actuant de forma partidista, creant llocs de feina per a persones properes al partit, mentre dur a terme una política laboral amb la resta de treballadors de l’empresa molt poc humana. Només cal recordar els recents acomiadaments de persones per acusar baixes reiterades per malaltia.

 “El PP actua amb total opacitat en relació a la configuració de la plantilla de l’empresa pública”. Marisol Fernández ha demanat en reiterades ocasions en diferents Consells d’administració la informació sobre la plantilla orgànica de l’empresa, la configuració de l’organigrama i la relació del personal que hi fa feina. En cap cas, s’ha tramés la informació completa.

És per això que un cop més, la regidora Fernández ha presentat un escrit per sol·licitar la següent informació:


           Quina organització té les diferents Direccions Generals que composen l’organigrama general?
 
           Quantes persones estan adscrites als diferents departaments o àrees de les Direccions Generals, Tècnica, Operacions, Control Gestió i Auditoria, Administració?
 
           Amb quines categories laborals i càrrecs tant laborals com de confiança?

En aquest sentit, Marisol Fernández recorda les denúncies ja efectuades pels sindicats de EMAYA el juny del 2012. Ja en aquell moment, els sindicats alertaven de “les polítiques clientelars, la contractació de personal o ascens amb criteris estrictament partidistes, en detriment de la professionalització i la correcta utilització dels recursos públics”. Els sindicats van denunciar la reducció del nombre de personal de servei, conductors i peons, però al mateix temps augmentava el nombre de càrrecs intermedis. Els sindicats també van denunciar que tot aquests moviments es van fer sense tenir una relació de llocs de feina coneguda, sense un organigrama que definís els serveis i responsabilitats i necessitats.

Al mateix temps, Marisol Fernández recorda que l’aprovació per unanimitat en el ple del mes de febrer del Codi del Bon Govern hauria estat vulnerat pel propi equip de govern ja que ens els punt 6 i 7 s’explicita que “la selecció de personal adscrit a organismes autònoms i empreses públiques es faci amb la participació de la regidoria competent en recursos humans, respectant els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat”; i “El ple de l’Ajuntament acorda aplicar criteris de màxima transparència en el processos de selecció de personal”.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: