"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 02/04/2013

Baixen les afiliacions a la Seguretat Social: el mercat de treball no millora

Mentre es segueixen destruint llocs de feina, el Govern l’únic que fa al respecte és intentar positivitzar les estadístiques, però fuig de la seva màxima responsabilitat, que és lluitar contra l’atur amb tots els mitjans possibles.Març acabà amb una xifra de 90.576 persones registrades en atur. Aquest mes de març té un component estacional excepcional ja que les festes de Setmana Santa han estat completament en el mes de març. Val a dir que l’any anterior aquests dies festius foren tots en el mes d’abril. En un mercat laboral tan estacional i dependent del sector de serveis turístics com el balear, aquesta circumstancia fa que les comparacions amb el març de l’any passat s’heguin de relativitzar molt. La variació intermensual de -3,59% (-3.371 persones en els registres d’atur) és la clàssica variació estacional (l’any 2012 sense Setmana Santa també baixà un 2,27%). Pel que fa al -5,77% (-5.546 persones) en relació al mes de març de l’any anterior és conseqüència del efecte estacional extra per l’avançament de les vacances de primavera.

 

En qualsevol cas allò més rellevant es que a les Illes Balears es segueix destruint ocupació: Les Afiliacions a la Seguritat Social baixen un 0,70% (-2.518 persones) en relació al mes de març de 2012.

 

Des de MÉS volem posar de relleu dues dades que ens semblem particularment significatives: Per un costat, l’atur registrat de persones estrangeres baixa un 17,94% (-4.183 persones) en relació al mes de març de 2012 i, per una altra banda, la contractació del mes de març a augmentat un modest 1,05% (+231 contractes) en relació al mateix mes de l’any passat. Dues xifres que indiquen que la baixada d’atur registrat, a més de causes de la súper estacionalitat d’aquest mes de març, té més a veure amb el procés de retorn dels estrangers als seus països d’origen i a les persones aturades desanimades (les que no reben cap oferta de treball) i no tant a una millora de la situació econòmica i laboral.

 

La diputada ecosocialista Fina Santiago reclama un canvi urgent de la política econòmica i laboral del Govern del PP. El president Bauzá hauria d’incorporar com un tangible de recuperació econòmica i social el diàleg polític i social. No es pot governar a per a tothom enfrontant-se amb tothom.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: