"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 23/03/2012

Joan Font a Maria Salom: “quan vostè va arribar va aturar motors, i de llavor ençà només ha fet marxa enrere”

El portaveu del PSM-IV-ExM en el Consell intervé en el debat de política general per criticar la inactivitat de l’equip de govern del PP, les retallades i els atacs a la llengua i la cultura pròpiesIntervenció del portaveu del grup de consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa del Consell de Mallorca, Joan Font, en el debat de política general de la institució insular:

 

Sra. Presidenta, Srs. Consellers i conselleres, digníssimes autoritats:                      

 

Ben aviat farà nou mesos que vostè va agafar el timó d’aquesta casa gaudint d’una sobrada majoria absoluta. És a dir, ja han passat quasi tres-cents dies, un 20 per cent del seu mandat.

 

Els ciutadans i ciutadanes de Mallorca que exerciren el dret a vot a les passades eleccions li donaren majoritàriament la confiança perquè vostè pogués executar amb responsabilitat els compromisos de les seves promeses electorals i del discurs d’investidura que vostè va pronunciar en aquesta mateixa sala el 25 de Juny de 2011. Ens agradaria recordar-li, senyora Salom, que vostè és la presidenta dels que la votaren, dels que no la votàrem i dels que no anaren a votar.

 

És molt fàcil fer un discurs en el qual vostè és molt bona i els altres som dolents. Això és pura demagògia, i la demagògia no servirà per sortir de la crisi. Avui, de vostè esperàvem més objectivitat i més rigor.

 

És evident que el discurs que ha llegit avui, ben igual que el de juny de 2011, estan vestits de moltes frases fetes i paraules que potser sonen bé, però que avui ja no son ni fum:  “...a disposició de tota la ciutadania..., solucions immediates, reals...,  austeritat, seny”.    

 

Són expressions que, per desgràcia, en nou mesos vostè ha buidat de contingut o els hi ha canviat el significat a conveniència. Això no està bé, senyora presidenta.

 

Vostè ha dit que quan va arribar va aturar motors, i nosaltres li deim que des de llavors l’únic que ha fet és anar marxa enrere.

 

Ens ha dit que “Mallorca te sobrepés amb risc d’atac de gota”. Això deu ser al seu entorn, sra. presidenta, nosaltres veim una Mallorca raquítica amb molta gent que no pot arribar a final de mes.

 

Va prometre la retallada d’alts càrrecs més gran de la història per complir amb l’austeritat promesa. I ho va fer, però hauria de ser una mica més coherent sra. presidenta: no hi ha austeritat ni coherència en anomenar dos càrrecs de confiança a dit, sense cap tipus de selecció i de l’entorn més proper de la sra. gerent al Teatre Principal.

 

I sobretot no hi ha austeritat ni coherència en mantenir un director insular de Projectes que, en resposta a una pregunta escrita formulada pel nostre grup dia 12 de gener, ens contesta: “en resposta a la petició ..........., us inform que la presidenta del Consell de Mallorca no ha encomanat a la direcció insular de Projectes cap estudi ni programa des del inici de legislatura fins a l’actualitat. I, en principi, tampoc hi ha cap previsió d’encomanar aquests estudis o programes durant l’any 2012”. Austeritat, diu? Jo a això li dic malbaratament!

 

També deia vostè al seu discurs d’investidura: “menys estructura política i més recursos per a la gent, tots hem d’arribar a final de mes”.

 

A quí es referia vostè? Als treballadors de RTVM? Als autònoms i a les petites productores que treballaven per RTVM que no han cobrat i no saben si cobraran? A les persones amb dret a renda mínima d’inserció que l’IMAS no els deixa tramitar la sol·licitud? A les persones en llista d’espera per entrar a les residències o als centres de dia?

 

Conec un Toni que tot i ser un bon professional i que va ser premiat a Berlín per la seva feina ara està a l’atur perquè feia feina a Televisió de Mallorca.

 

Conec una Aina que estava en règim de protecció de menors i un cop ha fet els 18 anys s’ha de cercar la vida perquè han desaparegut la majoria de recursos d’emancipació.

 

Conec na Maria, que fa 10 hores de feina cada dia, té un dia lliure a la setmana, cobra 5 euros l’hora fent net habitacions d’hotels, i està molt contenta de la reforma laboral que vostès empenyen.

 

També conec un Pere a qui se li va cremar ca seva mentre esperava els bombers del Consell, o una Joana que no cobrarà la renda mínima d’inserció fins d’aquí a sis mesos.

 

Està vostè ben segura que totes aquestes persones arriben a final de mes? Li puc assegurar, sra. Presidenta, que aquesta gent està a la cua de l’atur o en risc d’exclusió social.

 

I també convé que s’enrecordi d’en Mohammed, d’en Mahekor, de na Jennifer, d’en Jonathan i de na Fatumata, que també són mallorquins i mallorquines amb problemes greus.

 

Una altra expressió de les seves: “menys despatxos i mes carrer”: La veritat és que al carrer no la hi veig gaire. Això sí, molt a misses, viatges a fires turístiques (sense voler les competències), moltes audiències pomposes a clergues, militars i grans empresaris, moltes fotos a festetes o lliuraments de premis... Però al carrer, al costat dels treballadors, dels aturats, dels desnonats, sra. presidenta, no la hi veig gaire, per no dir gens.

 

“Hem de prioritzar les persones”. Nyefles!, deim en bon mallorquí. La presidenta el que realment ha prioritzat ha estat els bancs, que són els qui realment comanden!

 

Quan al ple del debat dels pressuposts el nostre grup li va proposar negociar amb els bancs l’amortització dels crèdits, que puja a 26.288.000 euros, perquè el 2012 sols n’amortitzàssim el 50 per cent a fi de poder destinar a despesa social més de 13 milions d’euros (l’altre 50 per cent), vostès s’hi varen oposar.

 

És clar, els bancs ho han de cobrar tot, i dins els terminis, no com els centres assistencials, els autònoms, els proveïdors, els ajuntaments... Aquests poden esperar.

 

Com sempre, la dreta al servei dels poders econòmics. Ni tan sols han aconseguit del sr Bauzà que el Govern pagui tot el deute que té amb el Consell perquè pugui donar resposta a les necessitats socials tan prioritàries en aquests moments.

 

Per cert, sra. Salom, no sé qui li deu escriure els discursos, però li està fent dir una sèrie de dois... Perquè no em digui que no és un doi que la culpa de la crisi la tenen la socialdemocràcia, les polítiques keynesianes i els polítics. Sra. Salom, la crisi l’han provocada els especuladors, els banquers i les polítiques econòmiques neoliberals. Alguns, d’això en diuen “capitalisme cowboy”.

 

Una altra de les seves expressions: “farem una Mallorca que generi seguretat jurídica”. Per favor, senyora presidenta, no ens faci riure! Els fets demostren tot el contrari.

 

Ja poden promoure que els ajuntaments adaptin el seu planetjament al PTM, ja pot predicar que no el modificarà si... abaixa el cap davant un conseller de Turisme del Govern que té com a lema que “el territori ha d’estar al servei dels interessos turístics”, i que pretén amb una llei passar per sobre les competències municipals i el propi PTM declarant projectes d’interès turístic amb el criteri unipersonal del Sr Delgado. Tot això dóna peu a pensar moltes coses...  

 

Sra. presidenta, ja sé que vostè no vol que el Consell cresqui, però reclami immediatament les competències de Turisme que marca l’Estatut! Ho faci! Ho faci, i per ventura així no perdrà les competències d’Ordenació del Territori.

 

Vostè diu, ho ha dit sempre, que el Consell ha d’emparar als ajuntaments. Però convendria ho fes amb tots, amb la mateixa intensitat i respectant la pròpia autonomia de la gestió municipal. No ho ha fet així, i les seves intencions de futur tampoc no van en el bon sentit: ha premiat als ajuntaments grossos, de més de 20.000 habitants i que tenen l’obligació de tenir el servei de bombers, regalant l’u per cent del seu pressupost del 2012 d’aportació als bombers de Mallorca quan aquests són els qui més deuen d’aquest servei al Consell (uns 7 milions d’euros). Que ja han acordat un pla de pagament amb aquests municipis? Els petits no tenen obligació de donar-lo, i a més són els qui paguen.

 

I a més, ara pretén carregar-se molts d’anys d’esforços dels ajuntaments que, seguint les directius de l’Unió Europea, fan polítiques actives de reducció, reciclatge i reutilització, tot perquè vostè va fer un pacte no escrit, ocult, en negre, amb Tirme per complir la seva promesa electoral de no pujar la taxa d’incineració el 2012 amb la condició que el 2013 la cobràs el Consell i així no poder rebaixar el rebut als ciutadans dels municipis que reciclen, desmotivant el reciclatge i potenciant la incineració, que és el que realment els interessa a Tirme, i a vostè.

 

Va prometre pagar als proveïdors. Ho ha fet, sra. presidenta? Ha pagat els deutes als ajuntaments? Ha pagat l’aportació de 75.000 euros a la producció de la pel·lícula The Pelayos?. Vergonya i descrèdit, sra. presidenta! No en parlem ja del que està passant amb els camions nous dels bombers aturats des de fa temps als magatzems del proveïdor perquè vostè no paga, i mentrestant es dóna un servei en precari, amb un temps de reacció molt alt a segons quins municipis i amb un risc molt elevat per les persones. O no havien de ser primer les persones, sra. presidenta?

 

Posi ordre, posi ordre! No esperi a que hi hagi desgràcies personals. Ah, i ja que està fent feina amb tanta coordinació amb l’Ajuntament de Palma, signi ja el conveni amb els seus bombers, és molt trist i molt perillós que davant una emergència als municipis de prop de Palma hi hagin d’anar els bombers del parc de Calvià, i no hi puguin anar els de Palma perquè vostè no ha estat capaç d’arribar a un acord amb el sr. Isern. Sembla que pel que és vertaderament important aquesta coordinació no existeix, només és una foto de maquillatge.

 

La seva prioritat havia de ser crear llocs de feina. No ens ha dit vostè quants n’ha creats aquests nou mesos que du governant. Però jo sí li diré quants n’ha destruïts: a RTVM, a l’Institut de l’Esport Hípic, al Teatre Principal, a tots els departaments del Consell... més de 500 llocs de feina directament, sra. presidenta. I no en parlem ja indirectament, retardant els pagaments al proveïdors i als ajuntaments i anul·lant la majoria de partides de subvencions a particulars, entitats i Ajuntaments del 2011. A milers, sra. Salom, a milers! Si no arriba a dir que crearia llocs de feina...!

 

O es que ara al PP feis el contrari d’allò que vàreu dir que faríeu perquè sabíeu el que s’havia de fer?

 

Hem de parlar també de cultura, llengua i patrimoni. Vostè ha dit: “tota la nostra identitat, les nostres arrels, les tradicions i els costums que ens caracteritzen han de ser coneguts, respectats, valorats i estimats per tots els mallorquins.....”.

 

I jo, en la meva ingenuïtat, me la vaig creure. Vaig pensar que vostè vetllaria perquè això fos així. I una de les primeres actuacions que va fer va ser, amb l’excusa de l’“austeritat”, perpetrar un atemptat terrorista contra la nostra cultura, la nostra llengua i el nostre patrimoni (que són en definitiva les nostres arrels i la nostra identitat), carregant-se RTVM i totes les polítiques que els donaven suport sense cap mena de respecte.

 

Les seves referències a Ramon Llull, mossèn Alcover... només eren pantalles per amagar realment els seus propòsits. Agafant la seva pròpia expressió, pens, sra. Salom, i li dic amb tota sinceritat, que ni vostè, ni el sr. Bauza, ni el sr. Isern sou mallorquins, no sé que sou, però mallorquins no, perquè si ho fóssiu, com molt be diu vostè, estimaríeu i respectaríeu la nostra identitat, les nostres arrels, la nostra cultura i la nostra llengua, i els fets demostren que feis precisament tot el contrari.

 

Veig que la vostra pretensió és que el virus del que vos vaig parlar ara farà nou mesos al ple d’investidura ho mati tot com volgueren fer les monarquies absolutes i les dictadures que hem patit els mallorquins i mallorquines al llarg de l’història.

 

És ben cert i mes vigent que mai el que va escriure el 1993 Blai Bonet: “veig el que passa aquí a Mallorca que gent desarrelada ens governa, i es necessita molta cara per governar un poble si no tenen arrels”.

 

Aquesta ès la paraula: desarrelats. Però comencin a preocupar-se, perquè no ho aconseguiran.

 

Vostè va dir que el patrimoni havia de ser un motor i un revulsiu per al turisme. Sra. presidenta, el castell de Santueri ja no serà mai de tots els mallorquins i mallorquines. Han perdut una oportunitat històrica. I per afegir al banyat ara i fan obres que no s’ajusten a les llicencies demanades, no ho dic jo ho diuen els propis tècnics del Consell.

 

La imatge que han donat i continuen donant amb la seva actuació amb la col·locació de l’estàtua a la plaça de Sineu es d’un ridícul espantós, que poden fer el que vulguin i no passa res, aplicant el lema de “el favor per als nostres, i al contrari ni aigua”. Ah, sra. Salom, i li record que el patrimoni natural també forma part del nostre patrimoni; ho faci saber al sr. Delgado i al sr. Company, per favor. En nou mesos han fet de tot per quedar més que mai com els depredadors del patrimoni cultural, territorial i natural de la nostra Illa.

 

“Hem de crear les condicions perquè la iniciativa privada generi llocs de feina”. Sí, sra. Salom, però aquesta iniciativa privada no han de ser sols les grans constructores i els hotelers que sempre (i ara més que mai) han creat llocs de feina temporals i mal pagats i amb el discurs de que “ si no t’agrada, ni ha deu que esperen”. Han de ser sobretot les petites empreses i els autònoms d’aquí de Mallorca perquè aquests creen llocs de feina estables i de qualitat, però necessiten crèdit, ha fet res vostè per això? No! Avui els grossos, demà els grossos i passat demà els grossos que son els qui tenen poder.

 

Dels petits s’en refot clarament. Vistes les propostes i els resultats de la política del PP en aquests quasi tres-cents dies de desgovern, s’han convertit també en els depredadors de la petita i mitjana empresa, ja que la seva política només defensa els grans empresaris hotelers i constructors. I això genera més atur.

 

Faci qualque cosa, sra. presidenta, perquè els bancs obrin l’aixeta. La presidenta d’una institució que els paga puntualment 26 milions d’euros ho pot fer, si vol.

 

Vostè ho ha dit també : “tenim bones comunicacions per carretera”. Hi estic d’acord, per tant, no cal que en facem més de noves carreteres i autopistes.

 

No espenyem, amb “e”, sra. presidenta, no amb “a” com surt als contenidors de recollida selectiva del Consell, (el subconscient els traeix), no espenyem més el territori. Ara més que mai per mor de la crisi hem de prioritzar les inversions que venen del ministeri de Foment de Madrid. I, ho gestioni el Govern o el Consell, m’és igual, se posin d’acord ara que hi ha tanta sintonia i negociïn els recursos del conveni de carreteres per destinar-los a fer les variants dels pobles (algunes molt necessàries) i a acabar el tren fins a Artà per ètica, dignitat i necessitat de pagar als contractistes i també a recuperar concessions com la del Túnel de Sóller o la mateixa carretera de Manacor que son una sagnia constant per les arques públiques i pels ciutadans, i a més un focus de conflicte. Vegi si no la demanda de la concessionària de la carretera de Manacor perquè troba que passen massa pocs cotxes o les reivindicacions dels sollerics de cobrar allò que és seu.

 

A Madrid ho fan, sra. presidenta, ho demani a la sra. Pastor i veurà: si ella està disposada a rescatar les concessions de les autopistes de Madrid, per què aquí no feim el mateix? No son vostès del mateix color polític?, del mateix partit?

 

Estam molt contents d’haver sentit de la seva boca que no utilitzaran més el col·lectiu de persones majors per finalitats polítiques, això vol dir que s’han acabat els desfilars d’autocars, arrossos bruts i porcelles multitudinàries.

 

Sra. Salom, per governar dignament una institució, s’ha de ser més reinvidicativa amb el que ens toca per dret o per llei, i fins aquí no ho ha estat gens. I té molts de problemes per això. No ha estat capaç d’exigir al sr. Bauzá que pagàs els 27,5 milions d’euros que li toquen al Consell a compte de la futura llei de finançament dels consells que hauran de fer sí o sí (o tornar doblers gastats).

 

No ha estat gens reivindicativa amb els 11 milions que li toquen compromesos per conveni al Consell de Mallorca dels Fons Estatutaris. La rehabilitació de l’ermita de Bellpuig a Artà, la millora de varis dels refugis de la Ruta de Pedra en Sec, la Fundació Toni Catany, les inversions a la Serra de Tramuntana. No pot renunciar a tot això sols perquè ‘els de dalt’, que són del seu mateix partit, li diuen que no hi ha doblers. Els mallorquins i mallorquines no podem renunciar mai. Durant segles, però sobretot els darrers 35 anys, els governs del PSOE i del PP (tant un com l’altre) ens han espoliat els recursos com si fóssim una colònia: 2.600 milions d’euros anuals que surten de les butxaques de mallorquins i mallorquines, se’n van cap a Madrid i no tornen: s’imagina vostè quina educació, quina sanitat o quins serveis socials tendríem amb aquests doblers?

 

N’Aina disposaria de recursos d’emancipació. Els bombers haurien arribat a temps de salvar ca’n Pere. Na Maria no tendria por de perdre la feina, i na Joana no patiria perquè no li arriba l’ajuda pública perquè no te res.

 

Aquest és el patriotisme que nosaltres volem, és aquest mateix el seu patriotisme?

 

Aquesta és la sintonia política que li demanam, no la submissió que vostè practica.

 

Reivindiqui els seus, el que es nostre. Ja sé que no ho farà per convicció, però ho faci per necessitat.

 


Documents

Discurs de Joan Font (PSM-IV-ExM) en el debat de política general del Consell (175 KB)      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: