"La fermesa d'un somriure" Sebasti脿 Serra, en la mem貌ria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Not铆cies. 26/03/2012

PSM-IV-ExM proposa que els Casals de Barri prioritzin l鈥檃utogesti贸 davant la contractaci贸 a empreses privades

El grup municipal aposta per convenis d鈥檃utogesti贸 amb entitats sense 脿nim de lucre per evitar la privatitzaci贸 de la gesti贸 i limitar la participaci贸 de les associacions ve茂nals als Casals de Barri   

El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma ha registrat avui diverses al·legacions als plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives que han de regir els contractes del Servei d’Activitats educativo-culturals dels Casals de Barri.
Principalment, la coalició municipal ha al·legat la necessitat que les associacions de veïns de Ciutat continuïn participant en la gestió dels Casals de Barri perquè l’experiència ha demostrat que aquesta fórmula contribueixen de forma directa a una major implicació i voluntariat dels veïns de cada barri. La coalició proposa que es canviïn els plecs de condicions tècniques per prioritzar les fórmules de convenis en règim d’autogestió.
PSM-IV-ExM de Palma considera que el raonament que utilitza el PP de Cort per aquest plec de condicions no està justificat per mor de “la conjunció econòmica desfavorable”. Darrera aquesta explicació s’hi amaga la intenció de privatitzar els Casals de Barri i deixar de banda la participació de les associacions de veïnats.
Per contra, el PP de Cort ha presentat un projecte de gestió dels casals que exclou totalment a les associacions de veïns i els hi veta la possibilitat de continuar com fins ara gestionant eficientment les activitats del barri. Amb aquest nou servei, l’equip de govern ha actuat de forma unilateral tancant els casals que estaven situats en locals de lloguer i al mateix temps ha realitzat una distribució arbitrària dels models de gestió en funció de cada barri.
En aquest sentit, han atorgat la cessió d’usos a 8 casals, han convocat un concurs obert i públic per a la contractació d’un servei d’activitats amb gestió mixta per a uns altres 7 casals, i uns altres tres en gestió privada 100%, i finalment 6 casals estan autoritzats a la seva utilització mitjançant la subscripció d’un conveni amb règim d’autogestió realitzada per entitats sense ànim de lucre.
Precisament aquesta darrera fórmula és la que el grup municipal proposa que sigui la prioritària l’hora d’establir les noves gestions dels casals de barri de Palma. En cas, però, que no hi hagués entitats que s’hi ofereixin, la coalició proposa que s’obri un concurs obert i públic. Però no abans.
      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: