"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 21/03/2012

PSM-IV-ExM vol que la Conselleria netegi els torrents respectant la biodiversitat d’aquests hàbitats

Antoni Alorda critica les pràctiques de la Conselleria de Medi Ambient, que han provocat les queixes d’Ajuntaments com el de MarratxíEl grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa ha registrat una proposició no de llei perquè el Parlament insti el Govern a “establir un protocol d’actuacions en la neteja de torrents que respecti la seva funció ambiental i ecològica, i contribueixi a recuperar-ne la biodiversitat i les funcions com a sistemes naturals, així com a millorar el seu entorn natural i patrimonial, i la interacció amb infraestructures viàries”. Així mateix, des de la coalició volen que el Govern es disculpi davant d’aquells ajuntaments “que hagin expressat  les seves queixes per l’actuació de la Conselleria en la neteja de torrents, i a comunicar-los els nous criteris d’intervenció”, com és el cas de l’Ajuntament de Marratxí.

 

El diputat Antoni Alorda apunta que les denúncies per la manera agressiva d’actuar sobre les voreres del torrent, amb utilització de maquinària pesada que arrassa trams sencers, s’ha repetit, a més de Marratxí, a d’altres indrets. També les organitzacions ecologistes han criticat les actuacions i demanen un canvi de pràctiques, al·legant que els torrents són sistemes naturals del màxim interès ecològic, amb una funció vital de corredors biològics, i no simples canals de desaigua. 

 

“Els torrents han patit un manteniment deficient durant anys, però aquesta mancança no es pot corregir amb actuacions aberrants. L’anterior legislatura, es va anar canviant aquesta mentalitat de “canalització” per l’èmfasi ambiental i s’aprofundí en la neteja més manual”, diu Alorda.

 

“Potser l’actuació respectuosa resulta més cara però és infinitament més profitosa, fins i tot des d’un punt de vista laboral. En tot cas, és contraproduent destinar recursos públics a la destrossa dels hàbitats i els valors ambientals i patrimonials dels torrents per convertir-los en avingudes hidràuliques. Ben al contrari, s’ha de garantir la protecció de la vegetació de ribera, pel seu valor, i per la seva funció de manteniment dels marges i disminució de l’escorrentia i l’erosió”, ha apuntat.

 

El diputat, que ha denunciat avui aquestes pràctiques acompanyat dels exdirectors generals de Recursos Hídrics i Biodiversitat, Antoni Rodríguez Perea i Vicenç Vidal, recorda que el Pla Hidrològic aprovat pel Govern del Pacte, en el seu article 186, diu que “per mantenir l'estabilitat dels marges, disminuir l’escorrentia i l'erosió, es prohibeix tota actuació sobre la vegetació en la ribera (boscos, bardisses i vegetació herbàcia), que es considera protegida a tots els efectes”.


Documents

PNL del grup PSM-IV-ExM per instar el Govern a fer una neteja de torrents respectuosa amb el medi (178 KB)      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: