"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 03/01/2012

PSM-IV-ExM insta Bauzá a presentar un calendari de pagaments seriós i real

El grup parlamentari registrarà una proposició no de llei que es debatrà a la cambra legislativaJoana Lluïsa Mascaró, diputada del grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa, ha presentat al registre del Parlament una proposició no de llei per tal de ser debatuda al Ple, en la qual s'insta el Govern a presentar urgentment un calendari de pagaments “seriós i real”, que inclogui entre els seus criteris la prioritat per l’antiguitat en les obligacions reconegudes.

 

El president José Ramón Bauzá declarà, a principis de juliol de 2011, que les empreses de menys de 10 treballadors tenien dret a cobrar els deutes amb l’Administració en un termini màxim de 25 dies, dret que es recolliria en la llei de suport als emprenedors en la qual estava treballant el Govern. Això no obstant, finalment, el Decret llei 5/2011 de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears, no recollí aquesta obligació.

 

El 21 d’agost, el mateix sr. Bauzá declarà que cada un dels proveïdors sabria “quina quantitat i quan” cobrarien perquè s’estava elaborant un calendari de pagaments “seriós i real” per “no enganyar” ningú. Això no obstant, a dia d’avui, són moltes les empreses i entitats creditores del Govern que, a les dificultats de la situació econòmica actual, hi ha d’afegir la incertesa de no saber ni quan ni com cobraran.

 

Així mateix, el Govern dóna a entendre que seran prioritaris el pagaments de les obligacions contretes el 2012 respecte de les obligacions reconegudes en exercicis anteriors, contrariant el principi prior in tempore, prior in iure. 


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: