"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 09/09/2004

El PSM vol que es declarin servei públic les rutes aèries entre les Illes i la Península

El PSM vol que el Govern de les Illes Balears insti el Ministeri de Foment a revisió de l’Acord del Consell de Ministres de 21 de novembre de 2003, pel que es declaren obligacions de servei públic en rutes aèries entre les Illes Balears. Els nacionalistes consideren que, transcorreguts 9 mesos, ha quedat clarament demostrat el fracàs d’aquesta declaració d’obligacions de servei públic pactada pel Govern de les Illes Balears presidit per Jaume Matas i el Govern espanyol, presidit aleshores per José Maria Aznar.

El PSM opina que una de les causes del fracàs de la declaració d’obligació de servei públic ha estat la manca d’aportació econòmica per part del Ministeri de Foment. En aquest sentit, els nacionalistes ha demanat al Parlament de les Illes Balears que insti el Govern Espanyol a incloure en els pròxims pressupostos generals de l’Estat la partida econòmica suficient a fi i a efecte de fer viable la Declaració d’obligació de servei públic.

Els nacionalistes han presentat una Proposició No de Llei en la qual demanen que es declarin també obligacions de servei públic les rutes aèries entre les Illes Balears i la península, concretament les rutes aèries que enllacen les Illes amb Barcelona, Madrid i València. El PSM també sol·licita que es modifiquin a la baixa les tarifes màximes establertes i que es prevegin tarifes amb preu reduïts per a les famílies nombroses i per als acompanyants de malalts, a més dels grups ja prevists (joves menors de 22 anys, majors de 65 anys, equips federats i malalts).

El PSM també reclama que per als vols en les distintes rutes es garanteixin les comunicacions en horaris amb sortida entre les 7 i les 8.30 h. i amb retorns a última hora. A parer dels nacionalistes, en aquestes hores s’haurà de reforçar, en cas necessari, l’oferta de servei, bé adequant les dimensions de la nau o les freqüències del servei per tal d’atendre les necessitats de la demanda de passatge i càrrega. A més, els PSM ha demanat que es modifiqui la Comissió Mixta, en el sentit que estigui composada per quatre representants del Ministeri de Foment i altres quatre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb representació en el seu si de cadascun dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

El PSM considera que des de les institucions de les Illes Balears s’ha de continuar insistint per tal de veure garantides les necessitats de comunicació per via aèria dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, atès que es tracta d’un dret reconegut en l’ordenament jurídic que no ha estat satisfet pel Govern espanyol malgrat les reiterades i unànimes peticions institucionals, la reivindicació cívica d’aquest dret per la gairebé totalitat d’entitats polítiques, sindicals, econòmiques i socials, i les multitudinàries mobilitzacions populars.

Segons els nacionalistes, és l’obligació primera dels responsables polítics escoltar i donar satisfacció a les justes i raonades demandes dels ciutadans. Els nacionalistes consideren una responsabilitat ineludible de les institucions reclamar del Govern de les Illes Balears i del Ministeri de Foment que els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears disposin de les necessàries i suficients rutes aèries entre les Illes Balears i amb la península, que les freqüències en les rutes siguin també suficients i ajustades en horari a les particulars necessitats de la població de les Illes Balears i que les tarifes d’aquestes rutes s’adaptin a les necessitats de la demanda sense objeccions insalvables derivades de la seva hipotètica manca de rendibilitat empresarial.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: