"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 16/07/2004

El PSM vol que el Pla Territorial de Mallorca protegeixi els Caülls

El PSM vol que el Pla Territorial de Mallorca protegeixi els Caülls. Els nacionalistes es mostren totalment contraris a tornar a classificar com a urbanitzable els Caülls i presentaran una iniciativa al proper plenari per a què el Consell de Mallorca en aquest pronunciï en aquest sentit.

El PSM considera que la desclassificació del 31 de gener del 2001 va ser una bona passa en la línia correcta. En aquest sentit, els nacionalistes recorden que l’acord de l’Ajuntament que contemplava els Caülls com a sòl rústic protegit va ser adoptat per unanimitat i que l’informe de la comissió balear de medi ambient recomanava la desclassificació per l’impacte ambiental que implicava a la zona, i especialment sobre el Torrent Gros.

El PSM argumenta que la zona dels Caülls té un alt interès paisatgístic i medioambiental, tenasses arbrades i un conjunt monumental d’alzines, per a qual cosa paga la pena salvar el paratge d’un desenvolupament urbanístic.

El PSM considera que la proposta de reclassificar que vol dur a terme PP i IDMA, suposaria una tornada enrera. Els nacionalistes adverteixen que la urbanització dels Caülls és un projecte de l’any 1979 i que encara no ha estat executat. El PSM també recorda que, lamentablement, la modificació del Pla parcial va ser aprovada l’any 1997, amb els vots en contra dels nacionalistes.

El PSM denuncia que la reclassificació dels Caülls és una conseqüència més de la política urbanitzadora sorgida després del 25 de maig. Els nacionalistes apunten que Marratxí és el municipi que ha registrat el major augment percentual de població en el període 1990-2000 i que en aquest període l’augment ha estat pràcticament del 100% (el 1990 la població del cens era de 11.572, i el 2000 la població arribà als 23.000), la qual cosa significa un creixement anual de la població del 10%. El PSM explica que amb el desenvolupament dels Caülls aquesta pressió augmentarà en 2.000 habitants més i una vegada consolidada la urbanització suposarà el 7% de la població del terme. En aquest sentit, els nacionalistes recorden que l’urbanisme marratxiner és d’un gran consum territorial i que la urbanització dels Caülls implicaria la construcció de 230.000 metres quadrats.

Per altra anda, els nacionalistes expliquen que, en aquests moments, l’Ajuntament té en marxa l’Agenda Local 21 de Marratxí que té com a finalitat el disseny i l’execució d’un desenvolupament sostenible per al municipi. En aquest sentit, el PSM posa de manifest que el primer diagnòstic de l’Agenda Local considera que el municipi està en el seu límit de creixement urbanístic i poblacional i que té greus deficiències en el tema de la circulació, neteja viària, recollida de residus, subministrament d’aigua, consum d’energia elèctrica...

El PSM adverteix que les càrregues sobre les infrastructures: augmentarà la producció de residus (increment de 1980 quilograms per dia), incrementarà el consum d’energia elèctrica (es donaran consums de 61.032 Kw/dia), augmentarà el consum d’aigua potable (de 490 m3/dia, amb el consegüent increment de la pressió sobre l’aqüifer de Son Verí), augment del trànsit rodat...


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: