"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 16/07/2004

El PSM denúncia que Dolça Mulet incompleix per sistema el reglament del Consell de Mallorca

El Reglament orgànic del Consell de Mallorca ha estat tema de controvèrsia durant els darrers mesos al Consell de Mallorca i ha suposat una reducció dràstica de la participació de la resta de partits polítics. Els nacionalistes consideren que un reglament que no ha estat consensuat amb la resta de partits polítics, com a mínim hauria de ser respectat per qui tant el defensa.

El PSM denúncia el retràs sistemàtic que es produeix en les respostes que l’equip de govern ha de donar a l’oposició (sobre tot les del Departament de Cultura), i també el poc cas que fan a l’article 72.5, que esmenta que “La resposta per escrit a les preguntes formulades serà lliurada en el termini d’un mes des de la presentació d’aquestes”.

El Departament de Cultura del Consell de Mallorca té per costum o bé no donar resposta a les preguntes formulades en temps i forma o bé, estar dos mesos i tres setmanes per contestar preguntes, com són les que es formularen dia 26 d’abril sol·licitant els informes tècnics que aconsellaven l’exposició del “Llibre més petit del món” i que la Sra. Mulet no pot facilitar, segons se’n desprèn de la seva resposta :“No es pot enviar còpia dels informes tècnics, ja que varen ser orals” (Registre de sortida núm. 14394 de 15 de juliol de 2004).

Continuant amb “Llibre més petit del món”, el PSM demanà el seu valor econòmic i la resposta de la Sra. Mulet ha estat “La resposta és que no s’exposa actualment aquest llibret” (Registre de sortida núm. 14393 de 15 de juliol de 2004).

Els nacionalistes recorden a la Sra. Consellera que l’administració es comunica per escrit i no es basa en informes orals sense esmentar quina és la font i la seva solvència i d’altra banda, li demanen que es centri en les respostes que l’oposició li formula.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: