"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 04/05/2011

El PSM de Pollença proposa un Pla Integral per Sant Vicenç i una solució per l’hotel Don Pedro

Tomeu Cifre a presentat al·legacions al projecte de Demarcació de Costes perquè no ofereix una intervenció consensuada amb els veïnats.El PSM-EN de Pollença ha presentat al∙legacions al projecte de Demarcació de Costes, que preveu una intervenció que no ha estat consensuada amb els veïnats i que no fa cap previsió respecte el Don Pedro Demarcació de Costes a Balears ha  tingut a exposició pública un projecte de intervenció en la primera linea de Cala Sant Vicenç.

 

Aquest projecte, que preveu una inversió molt important, de 4.105.990,35 €, no s’ha consensuat ni amb els veïnats de Sant Vicenç ni amb el propi Ajuntament. Consideram que una intervenció d’aquesta magnitud ha d’estar d’acord amb les previsions de futur per Cala Sant Vicenç.

 

Per aquest motiu demanam un Pla Integral que prevegi totes les millores que necessita la Cala, amb publicitat i consensuat entre administracions, veïnats i empresaris d’aquest nucli urbà. Consideram que s’ha de fer encaixar la intervenció de Costes dins aquest Pla, per tal d’evitar que es produeixin contradiccions o intervencions poc coherents.

 

Per altra banda ens sembla sorprenent que el projecte de Costes prevegi demolicions d’escars, fins i tot un de declarat Bé Catalogat anomenat “dels Durais”, i en canvi no es faci cap previsió respecte de l’Hotel Don Pedro. Hem de recordar que es tracta d’un establiment que l’Ajuntament, en sessió plenària de juliol de 2010, va demanar que se li cerques una via per arribar a la seva demolició.

 

Arran d’aquesta petició la pròpia Demarcació de Costes va emetre informe en el que es posava de manifesta que la construcció de l’Hotel no havia comptat amb les pertinents autoritzacions de costes. El projecte de Costes hauria de preveure com arribar a assolir la demolició i naturalitzar l’espai recuperat, per millorar la qualitat ambiental de Cala Barques. Aquesta actuació hauria d’esser de manera coordinada amb l’Ajuntament per evitar la pèrdua de llocs de feina i de places hoteleres pel nostre municipi.

 

Finalment consideram que la regenaració de prevista de la platja (que l’informe d’impacte ambiental assenyala que necessàriament serà una sol∙lució temporal, ja que les corrents de les cales provoquen fluxes inevitables d’arena), ha de respectar els jaciments arqueològics submarins del fons de Cala Sant Vicenç, ric en pesis enfonsats.


Documents

Al·legacions del PSM a Demarcació de Costes (67 KB)
Pla de Demolicions (1) (610 KB)
Pla de Demolicions (2) (676 KB)
Pla de Demolicions (3) (706 KB)      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: