"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 09/07/2004

El PSM vol que es convoqui d’immediat l’oferta d’ocupació pública del Consell de Mallorca

El PSM vol que es convoqui d’immediat l’oferta d’ocupació pública del Consell de Mallorca. Els nacionalistes posen de manifest la necessitat de realitzar l’oferta d’ocupació pública anual per evitar la distorsió que suposa mantenir el personal ocupant precàriament els llocs de treball durant anys com a interins, així com per cobrir les vacants existents com a conseqüència de l’increment de les necessitats pròpies del Consell i de l’arribada de noves competències.

Els nacionalistes expliquen que en aquests moments, l’equip de govern del Consell de Mallorca està incomplint el Reial Decret 222/2004. Segons aquest decret, les convocatòries de proves selectives de personal funcionari i laboral han de ser remeses a la Direcció General de la Funció Pública abans de 10 de març del 2004 i aquestes s’havien de publicar en el BOE abans del 7 de maig.

El PSM posa de manifest que el Reial Decret també disposa que les convocatòries han d’establir un calendari de realització de les proves selectives que permetés finalitzar-les dins el 2004, per la qual cosa, les proves hauran d’iniciar-se abans del mes de juliol, i així ha de quedar recollit en les respectives convocatòries. El Reial Decret pren aquesta determinació, d’acord amb els principis d’eficàcia i anualitat, amb l’objectiu d’agilitar les proves selectives d’aquesta oferta i de què, amb caràcter general, els nous efectius prenguin possessió de les seves places en l’exercici 2004.

Per altra banda, els nacionalistes recorden que els darrers anys, el Consell de Mallorca ha viscut canvis importants pel que fa a la dotació personal. Així, entre el 1998 i el 2003, s’havien ofertat un total de 492 places a través dels dos processos d’oferta pública duts a terme per l’anterior Conseller de Funció Pública, Antoni Alorda. A més, en l’anterior legislatura també es va enllestir una demanda històrica del personal del Consell amb el procés de funcionarització, que va significar que 113 treballadors de la plantilla passassin a ser funcionaris, amb la qual cosa s’arribava a 605 funcionaris més, passant dels 802 funcionaris que hi havia l’any 1998, als 1286 de l’any 2003.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: