"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 25/06/2004

El PSM proposa l’establiment d’una Renda Mínima d’Inserció Social per a les famílies sota el llindar de la pobresa

El PSM proposa la introducció d’una Renda Mínima d’Inserció Social que permeti a les famílies i persones que es troben en situació de pobresa poder gaudir de més renda disponible. En aquest sentit, els nacionalistes apunten que només recuperant 1/3 part dels impostos que se’n van a Madrid i no tornen, hi hauria un impacte immediat per eradicar la pobresa a les Balears. El PSM consideren imprescindible acabar amb la greu injustícia social que suposa que les Illes Balears mantenguin un escandalós dèficit fiscal en relació amb l’Estat Espanyol (la diferència entre allò que els ciutadans de les Illes Balears paguen a l’Estat Espanyol i allò que reben és de més de 3.000 euros per persona i per any), mentre el 64% de les famílies de les Illes Balears tenen problemes per arribar a final de mes.

Els nacionalistes també posen de manifest que, segons els darrers estudis, les Illes Balears es situen com el tercer país industrialitzat del món amb les taxes de pobresa més elevades, només superades per Itàlia i Estats Units. Aquests estudis, revelen que la taxa de pobresa a les Balears, (entesa per la UE com el nombre de persones d’un país que disposen de menys de la meitat de la mitjana de la renda disponible en aquest país) arriba ja a l’11’5% de la població de les Illes Balears, és a dir, 1 de cada 8 persones a Balears es troba en situació de pobresa.

El PSM denuncia que a les Illes Balears, a pesar de que en els darrers 20 anys el creixement econòmic ha estat espectacular, la desigualtat de la renda entre els ciutadans ha augmentat dramàticament i el nombre de famílies que viuen avui en situació de pobresa i precarietat s’ha incrementat espectacularment. En aquest sentit, els nacionalistes expliquen que a pesar del creixement econòmic del conjunt de l’economia hi ha una petita part de la població que s’apropia dels recursos i acumula la riquesa, mentre que la renda disponible de què disposen les famílies (la renda de que disposen les famílies per consumir o estalviar béns i serveis un cop han pagat els impostos i rebut les ajudes) ha disminuït de manera alarmant en els darrers anys.

Per altra banda, el PSM també destaca que les darreres dades publicades sobre la quantificació de la desigualtat entre rics i pobres a les Illes Balears, l’anomenat Índex de Gini. Aquest indicador, pren el valor 0 quan en l’economia no hi ha cap desigualtat (quan tots els ciutadans gaudeixen de la mateixa renda) i pren el valor 1 quan tota la renda d’una economia és posseïda per un individu. En el cas de Balears, aquest pren el valor de 0’36, que és el valor més alt de tota la Unió Europea, que és de 0’26. És a dir, que a les Illes Balears és el país de la UE on la riquesa està concentrada en més poques persones i on la desigualtat en la distribució de la renda disponible entre famílies és més alta.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: