"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 08/02/2011

El PSM demana a l'Ajuntament d'Inca que vetlli pel manteniment del bon estat de les voravies i pel correcte tancament de solars

Els nacionalistes posen com a exemple els desperfectes dels carrer Consell, Joan Miró i VelázquezEl PSM demana a l'Ajuntament d'Inca que vetlli pel manteniment en bon estat de les voravies i pel correcte tancament dels solars urbans. En aquest sentit, Antoni Rodríguez, portaveu dels nacionalistes a l'Ajuntament d'Inca explica que "una voravia en mal estat dificulta enormement la mobilitat de les persones, especialment d'aquelles que tenen mobilitat reduïda o algun tipus de limitació, i poden provocar caigudes i accidents. Per altra banda, els solars bruts i sense tancar poden esdevenir un focus de rates o un abocador de fems incontrolat, la qual cosa suposa un perill per a la salut pública, sobretot per als infants".

 

Els nacionalistes posen com a exemple d'aquesta situació el carrer Consell. Hi ha trams d'aquest carrer de la barriada de Crist Rei on s'ha aixecat part de l'enrajolat, la qual cosa, pot provocar caigudes dels vianants, més si tenim en compte que hi manquen una sèrie de fanals de l'enllumenat públic. A més, la manca dels fanals fa que els cables dels mateixos quedin a la intempèrie i els fa propensos a ser manipulats i ser causa d'accidents.

 

Antoni Rodríguez també posa de manifest que, en aquest mateix carrer, hi ha un solar sense tancar on s'acumula la brutor i alguns veïnats ja s'han queixat a l'Ajuntament d'aquesta situació i de l'existència de rates a la zona. A més, el carrer resta pendent de finalització i s'han col•locat unes barreres per impedir el pas. El portaveu nacionalista explica que, "tal com manifesten alguns veïnats d'aquest carrer, aquestes barreres suposen un perill per la seva inestabilitat i manca de fiabilitat.

 

El portaveu nacionalista apunta que "hi ha més casos com aquests al municipi, com per exemple els carrers Joan Miró i Velázquez, a la barriada de So n'Amonda. És per això instam l'equip de govern a prendre les accions oportunes d'una manera integral". En aquest sentit, Antoni Rodríguez recorda que "el Pla General d'Urbanisme estableix que els solars urbans s'han de mantenir nets i en estat decorós, i tancats amb material de picapedreratge. Per altra banda, tant el PGOU com l'Ordenança d'Accessibilitat, posen de manifest l'obligació de mantenir en bon estat les voravies i l'eliminació de qualsevol barrera que impedeixi la mobilitat i l'accessibilitat de les persones".


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: