"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 02/02/2011

Gob i PSM aporten a la justícia l’informe Ramsar que desaconsella el camp de golf de Son Bosc

El grup ecologista i els nacionalistes incorporen el dictamen d’aquest organisme internacional al recurs contra la llicència d’obra del camp de golf atorgada per l’Ajuntament de Muro 

El GOB i el PSM-EN han aportat al seu recurs contra la llicència de construcció del camp de golf de Son Bosc l’informe elaborat per la Secretaria de la Convenció sobre Zones Humides (Convenció de Ramsar) en relació als possibles efectes de la construcció del previst camp de golf sobre la zona humida d’importància internacional de s’Albufera de Mallorca. I ho fan coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Zones Humides segons la Unió Europea.

 

Recordem que el passat mes de setembre la Secretaria del Conveni va organitzar una Missió Ramsar d’Assessorament (MAR), amb l’objectiu prioritari d’analitzar els impactes de la construcció i funcionament del camp de golf a la zona sobre l’ecologia i la hidrologia i l’impacte sobre la biodiversitat.

 

Després d’entrevistar-se amb tots els sectors i consultades totes les fonts disponibles d’informació sobre la zona, la MAR identifica els importants valors naturals de la zona i conclou al seu informe que:

 

“Con respecto a uno de los elementos clave que debe ser parte de todo proyecto de estas características, y más aun en este caso si se tiene en cuenta la ubicación del mismo en el límite de un espacio natural protegido de gran valor, llama la atención la inexistencia de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) seria y ajustada a las obligaciones existentes en este ámbito. Por lo tanto la MAR no puede menos que concluir que el proyecto de campo de golf adolece de un defecto de forma y de contenido de extrema gravedad, como es     la falta de una EIA seria, ajustada a las obligaciones existentes en este ámbito, y llevada a cabo por personal calificado e independiente.”

 

Aquest pronunciament dóna la raó a la denúncia del GOB en el sentit que aquest projecte va tenir una tramitació molt deficitària (viciada, ens atrevim a dir) pel que fa a l’avaluació del seu impacte ambiental. Recordem que la Comissió Balear de Medi Ambient va decidir no fer cas d’un informe del Servei de Protecció d’Espècies en que es pronunciava desfavorablement sobre els efectes del projecte de camp de golf sobre la zona de Son Bosc i suggeria a la Comissió que revisàs el seu informe favorable emès prèviament.

 

Malauradament, aquest informe del Secretariat de Ramsar arriba tard, quan les obres ja han estat iniciades, però tot i això des del GOB i el PSM s’ha considerat que aquesta és una informació molt rellevant i que mereix ser incorporada al recurs contenciós-administratiu que es tramita en aquests moments contra la llicència d’obres atorgada per l’ajuntament de Muro.

 

Aquest recurs està fonamentat en la premissa de que la llicència no es va atorgar atenent a la legalitat vigent en el moment (13 de març de 2008), ja que des del 17 d’abril de 1999 les Directrius d’Ordenació del Territori impossibiliten la construcció d’un camp de golf en aquesta zona. Aquest recurs es troba en tràmit.

ť
      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: