"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 30/11/2010

El Consell posa en marxa el nou Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural

Rosa Barceló, directora insular de Política Lingüística, posa en marxa el nou programa amb un pressupost de prop de 300.000 euros destinat a fomentar l’ús de la llengua catalana entre els col·lectius de nouvinguts i la població autòctona 

El conseller de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Joan Font, i la directora insular de Política Lingüística, Rosa Barceló, han presentat avui el nou Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural, que es durà a terme des d’ara i fins al final de 2011.

 

El projecte funcionarà mitjançant un equip de dinamitzadors que analitzaran la situació de diversos municipis de Mallorca i hi realitzaran activitats de foment de l’ús de la llengua catalana entre els col·lectius de nouvinguts i la població autòctona, amb l’objectiu de promoure la cohesió social, i que estaran sota la direcció tècnica del Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca.

 

Els objectius del PALC són, segons ha explicat Joan Font, «promoure la integració dels col·lectius de nouvinguts i residents estrangers, facilitar-los les eines i els recursos necessaris per a la integració en el municipi; donar suport a les iniciatives municipals noves —i potenciar les que ja hi ha— que incideixin en aquests col·lectius, adaptant-les als objectius del Programa; fomentar la relació entre els col·lectius de nouvinguts i la població que els acull; organitzar activitats específiques que promoguin la integració lingüística i la cohesió social entre aquests col·lectius i difondre les activitats i els materials que proposi el Servei de Normalització Lingüística relacionats amb els objectius del Programa».

 

L’equip de dinamitzadors haurà d’intervenir en vuit municipis en funció de les prioritats i els diagnòstics d’intervenció establerts a les bases de la convocatòria a la qual es poden acollir els ajuntaments de Mallorca —el termini de presentació de sol·licituds acaba el proper dia 20 de desembre de 2010—, segons les línies que s’especifiquen al dossier adjunt i que s’han establert en funció de la població i el percentatge de nouvinguts.

 

Per a aquestes tres línies, i segons les característiques de cada municipi, s’ha dissenyat una tipologia d’intervenció que preveu dues fases. Una primera on es dissenya el pla, que tindrà com a objectiu i base l’anàlisi i el disseny d’un pla d’intervenció per a la població nouvinguda i la població d’acollida dels municipis. I en segon lloc, la intervenció directa, que tindrà com a objectiu el treball amb els col·lectius de nouvinguts i la població d’acollida dels municipis, i que es basarà en el pla de feina elaborat i dissenyat en la fase anterior.

 

El Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALC) que enguany es posa en marxa esdevé, segons ha subratllat Rosa Barceló, la culminació del Projecte d’Acolliment Lingüístic iniciat el 2008. Aquest projecte pilot es desenvolupà a Sant Llorenç i sa Pobla durant el 2008, i l’any següent, el 2009, tingué continuïtat. També l’any passat es va reforçar el projecte amb l’organització de les primeres Jornades per a Professionals de l’Acollida de Persones Nouvingudes.

 

«El Programa d’Acolliment implicarà vuit municipis de Mallorca en el procés d’acollida de col·lectius nouvinguts, i aquest esforç s’ha de valorar, perquè mai no s’ha posat en marxa a la nostra illa un programa amb aquestes característiques ni amb aquest abast», ha dit Rosa Barceló.


Documents

Dossier del PALC (277 KB)      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: