"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 29/10/2010

Llum verda al traçat del tram-tren al seu pas per Manacor

La Comissió Balear de Medi Ambient informa favorablement el projecte de connexió ferroviària al pas per la capital del Llevant, impulsat per la Conselleria de Medi Ambient i MobilitatLa Comissió Balear de Medi Ambient ha informat favorablement, per unanimitat,  del projecte bàsic de connexió del tram-tren al seu pas pel nucli urbà de Manacor.

 

El Projecte Bàsic de connexió del tram-trem amb l’actual estació de Manacor es troba dins d’una sèrie d’actuacions per tornar a posar en servei la infraestructura ferroviària de l’antiga línia entre les estacions de Manacor i Artà. Ha estat impulsat per la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, dirigida per Biel Vicens (PSM-EN).

 

El tram-tren, dins el nucli urbà de Manacor, canvia a un sistema d’explotació tramviari; és a dir que des de l’entrada a la zona urbana de Manacor, el material mòbil passa a forma tramvia .  

 

El concepte de tramvia implica que l’explotació es realitza amb circulació de “marxa a la vista”, amb velocitat de 30 km/h. Aquesta limitació de velocitat està relacionada amb la integració dins l’àmbit urbà i la interacció amb el trànsit rodat i els vianants. S’ha de tenir present que una vegada recorregut el tram urbà i arribar a l’estació, l’explotació transcorrerà de nou sota règim ferroviari.

 

Els seus elements més significatius són els següents:

  • Superestructura de via en placa.
  • Instal·lacions de seguretat i comunicacions amb sistema “marxa a la vista”
  • Electrificació de la línia a 1.500 V en corrent continu, amb subministrament des de les  subestacions definides a la fase II
  • Una parada en el passeig del Ferrocarril
  • Reforma de les andanes de l’estació actual de Manacor
  • 52 reposicions de serveis afectats municipals afectats.

 

SFM ha creat un grup de treball composat per tècnics propis i de l’Ajuntament de Manacor per tal de poder dur a terme un seguiment del projecte constructiu de tram-tren al seu pas pel nucli urbà de Manacor, així com la remodelació i millora del Passeig Ferrocarril.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: