"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 25/10/2010

El PSM-EN vol que l'Ajuntament d'Inca interposi una demanda per recuperar tots els diners que s'han gastat amb el cànon digital

Els nacionalistes presenten una moció després que el Tribunal de Justícia Europeu hagi declarat il·legal el cànonEl PSM-Entesa Nacionalista vol que l'Ajuntament d'Inca interposi una demanda per recuperar tots els diners que aquesta institució ha hagut de pagat aquests anys en concepte de cànon digital. En aquest sentit, Andreu Caballero, regidor del PSM a l'Ajuntament d'Inca ha presentat una moció que es debatrà divendres al Ple municipal.

 

Andreu Caballero manifesta que "el cànon digital o cànon de la SGAE suposa una càrrega addicional sobre el preu de tots els suports i aparells que puguin ser destinats a la reproducció i emmagatzemament de documents (fotocopiadores, impressores, equips de reproducció i d’enregistrament de documents audiovisuals, CD-R, DVD-R, etc). Des del PSM ja havíem manifestat que, en el cas de les administracions públiques, la presumpció d’utilitzar els suports i aparells per copiar obres amb drets de propietat intel·lectual resulta especialment costosa i inadequada. És per això que, el passat mes de febrer, a instàncies del nostre grup municipal, l'Ajuntament d'Inca va aprovar per unanimitat una moció en la qual s'instava el Govern espanyol a modificar el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, per tal que les administracions públiques quedin excloses del pagament de la compensació equitativa".

 

El regidor del PSM explica que "ara, el Tribunal de Justícia Europeu ha declarat il·legal el mecanisme pel qual el govern espanyol aplica el cànon als aparells i materials de reproducció digital. En aquest sentit, el tribunal ha dictaminat que l'aplicació del cànon per còpia privada als suports de reproducció adquirits per empreses i professionals per a finalitats que no siguin la còpia privada no s'ajusta a la legislació europea. La sentència conclou que el cànon es pot aplicar a persones físiques, però no és aplicable a empreses i administracions. És per això que instam a l'Ajuntament d'Inca a que prengui les accions oportunes per recuperar tots els diners que ha pagat per aquest concepte".

 

Andreu Caballero posa de manifest que "no sabem quans diners ha pagat l'Ajuntament d'Inca pel cànon digital. Una de les primeres coses que hauria de fer l'equip de govern és calcular aquesta xifra, però, com a referència, sabem que l'ajuntament de Teulada (Marina Alta), que té una població d'uns 15.000 habitants, és a dir, la meitat que té Inca, ha fet aquest càlcul i reclama la devolució un milió d'euros".


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: