"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 19/10/2010

El Parlament aprova per unanimitat la Llei d’Ordenació del Transport Marítim

La norma impulsada per la Conselleria de Mobilitat, rep el suport de tots els diputats per garantir el servei interilles i contribuir a la cohesió necessària del país 

Aquest dimarts el Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei d’Ordenació del Transport Marítim a les Illes Balears, norma que ha estat creada i impulsada per la Direcció General de Transport Aeri i Marítim, dependent de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. Això per garantir la suficiència del transport dels ciutadans de totes les illes, al mateix temps per “contribuir a la necessària cohesió dels territoris dels nostre país”, segons les paraules del conseller Biel Vicens.

 

Els ciutadans de les Illes Balears ens veiem afectats per un doble efecte negatiu derivat de la insularitat: d’una banda les dificultats de connexió amb la resta de l’Estat i, de l’altra, els problemes de connexió entre les pròpies illes. Ara, 27 anys després d’haver aprovat l’Estatut d’Autonomia, les Illes Balears tendran una normativa pròpia en una qüestió tan estratègica com és el transport marítim.

 

Aquesta llei assoleix alguns dels objectius del PSM-Entesa Nacionalista: aprofundir en l’autogovern en el marc competencial actual i garantir unes connexions marítimes suficients i eficients entre les nostres illes.

 

De la nova llei aprovada podem destacar, com a aspectes rellevants i positius, els següents:

            1.- Permetrà al Govern de les Illes Balears determinar quines línies de transport marítim regular, tant de passatgers com de mercaderies, són indispensables per al servei marítim interilles, és a dir, les línies estratègiques per satisfer les necessitats de comunicació. La llei declara directament com a línies d’interès estratègic les línies regulars entre:

 

§        El port de la Savina de l’illa de Formentera i el port d’Eivissa.

§        Entre el port d’Alcúdia i el port de Ciutadella.

§        Entre el port d’Eivissa i el port de Palma.

 

També declara d’interès estratègic les instal·lacions portuàries de la Savina, Eivissa, Palma, Alcúdia, Ciutadella de Menorca, Maó, Sant Antoni i Cala Rajada.

 

            2.- Si es detecten insuficiències del servei en aquestes línies bàsiques (connexions, freqüències,…) el Govern podrà establir declaracions d’obligació de servei públic, i en darrer extrem, es podran establir contractacions de servei públic de forma temporal.

 

            3.- Per primera vegada s’estableix una norma relativa a drets i deures dels passatgers seguint els criteris fixats per la Unió Europea. La Llei regula l’obligació de les navilieres d’assistir els usuaris en cas de retard en la sortida del vaixell (menjar, allotjament,…) així com les indemnitzacions a les quals tendran dret els passatgers en cas de demora en l’arribada al port de destinació. 

 

            Per primera vegada, doncs, els usuaris del transport marítim tenen reconeguts els drets en un règim similar als passatgers del transport aeri.

 

            4.- Es fixa la potestat administrativa de control i sanció en el transport marítim entre les illes.

 

            5.- S’establirà el Registre Balear de Navilieres, on hi constaran les empreses i els serveis que presten. Això permetrà tenir coneixement detallat de les línies de transport, les empreses, la capacitat dels serveis i altres característiques fonamentals per avaluar la qualitat i la suficiència del servei.

 

            6.- Destacar la importància que tendrà aquesta llei pels residents de Formentera, que depenen del transport marítim per comunicar-se amb la resta d’illes o amb el continent, pel que fa a reconeixement de drets, freqüències i horaris mínims.

 

En definitiva, aquesta Llei serà un instrument de política legislativa de gran importància per el foment del desenvolupament econòmic i la cohesió social d’un país com el nostre.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: